fbpx

Potrzebna jest tarcza antykryzysowa dla systemu ochrony zdrowia

Bartometr Komitetu Regionów
22 października 2021
Nagrody i stypendia edukacyjne na Opolszczyźnie wręczone
29 października 2021
Pokaż wszystkie

Potrzebna jest tarcza antykryzysowa dla systemu ochrony zdrowia

lekarz

Sejmik Województwa Opolskiego apeluje o natychmiastowe opracowanie oraz wdrożenie przez Rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia. W jego ocenie, wynikające ze stanu zagrożenia pandemicznego Rekomendacje Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz decyzje Wojewody Opolskiego spowodowały:

– czasowe ograniczenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych,

– czasową zmianę zakresu działalności, w tym w szczególności przekształcenie w ośrodki kwarantanny zbiorowej, a także izolatoria,

wskutek czego ograniczone czy wręcz niemożliwe było realizowanie zakontraktowanej w NFZ działalności przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury, które stanowią około 70-80 % wszystkich kosztów funkcjonowania placówek.

Stan pandemii spowodował powstanie szeregu dodatkowych kosztów, wynikających zarówno z potrzeby dostosowania infrastruktury jednostek do utrudnionych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również związanych z koniecznością ochrony personelu oraz pacjentów przed zakażeniem.

Dlatego Sejmik apeluje o niezwłoczne opracowanie i wdrożenie przez Rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, tj. rozwiązań i narzędzi w postaci systemu rekompensat, na wzór antykryzysowej tarczy branżowej dla przedsiębiorców, które pomogą w ograniczeniu skutków epidemii wirusa SARS-CoV-2 dla podmiotów leczniczych, a także pozwolą im na zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości udzielania świadczeń w bieżącym i kolejnych latach funkcjonowania.

Tarcza powyższa obejmować powinna takie rodzaje wsparcia, jak m.in.:

– bezzwrotną dotację w określonej kwocie, stanowiącą świadczenia postojowe, – dopłaty do kosztów stałych,

– dofinansowanie do kosztów utrzymania miejsc pracy pracowników.

– Brak tarczy antykryzysowej dla jednostek ochrony zdrowia w stanie epidemii COVID-19 przyczynił się i przyczynia się wciąż do pogłębienia istniejących już od dawna – zarówno kadrowych jak i finansowych – problemów w obszarze ochrony zdrowia. Znaczące niedofinansowanie systemu przy wciąż rosnących kosztach utrzymania jednostek, pogłębiające się z każdym rokiem niedobory kadry medycznej w powiązaniu z trudnościami w zaspokojeniu ich żądań płacowych prowadzą do katastrofy. Samorządy, podmioty tworzące oraz większość szpitali zaangażowały już niemal wszystkie posiadane oraz możliwe do wykorzystania środki – zarówno własne, jak i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, na realizację działań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii wirusa SARS-CoV-2. Pobrana przez część jednostek w roku 2020 1/12 kontraktu umożliwiła zachowanie płynności finansowej, jednak obecnie potrzebna jest pomoc systemowa. Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa opolskiego Sejmik Województwa Opolskiego apeluje o pilne wypracowanie i wdrożenie wskazanych powyżej instrumentów wsparcia jednostek ochrony zdrowia. Jedynie takie, radykalne działania dadzą podmiotom leczniczym szansę na zachowanie bezpieczeństwa finansowego w czasie epidemii koronawirusa oraz umożliwią powrót do równowagi po jej zakończeniu – czytamy w stanowisku.

Apel sejmiku