fbpx
Krzyże Zasługi za wkład w walkę z pandemią w Łódzkiem
22 października 2021
lekarz
Potrzebna jest tarcza antykryzysowa dla systemu ochrony zdrowia
28 października 2021

Europejski Komitet Regionów opublikował sprawozdanie Doroczny barometr regionalny i lokalny UE 2021.

Barometr zawiera przegląd najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoją regiony i miasta w całej Unii, i pomaga ugruntować decyzje UE w sprawie strategii politycznych. Wskazuje też Europejskiemu Komitetowi Regionów kierunki realizacji jego priorytetów politycznych na lata 2020–2025: przybliżać Europę do obywateli, budować odporne społeczności, wspierać spójność (a więc politykę nakierowaną na konkretny obszar) jako jedną z podstawowych wartości UE.

W 2020 r. barometr przyniósł obszerną analizę skutków pandemii COVID-19 w całej Europie oraz ocenę pierwszoplanowej roli, jaką władze lokalne i regionalne odgrywały w walce z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym.

Dziś, półtora roku po wybuchu pandemii, regiony i miasta koncentrują się na tym, by zapewnić sprawiedliwą i szybką odbudowę gospodarczą i społeczną.

Z  najnowszego raportu wynika, że władze lokalne i regionalne „ponoszą ciężar zapewnienia swoim obywatelom wysokiej jakości usług publicznych i zdrowotnych, pomimo rosnących kosztów i malejących dochodów”. w 2020 r. władze lokalne i regionalne w UE zwiększyły wydatki o około 125 mld euro, podczas gdy dochody spadły o 55 mld euro. W ten sposób powstała luka w wysokości ok. 180 mld euro, z czego 130 mld euro zostało utracone na poziomie regionalnym i pośrednim, a 50 mld euro na szczeblu gminnym.

Barometr ukazuje także głębokie różnice w sposobie, w jaki pandemia wpłynęła na zdrowie europejskich społeczności. Według Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów i gubernatora Macedonii Środkowej raport pokazuje, że musimy ukierunkować nasze działania, uwzględniając specyfikę regionalną i lokalną, a ignorowanie terytorialnego wymiaru zdrowia naraziłoby życie ludzi na niebezpieczeństwo. Aby uzyskać lepszą ochronę – w opinii samorządowca – musimy ponownie ocenić kompetencje w zakresie ochrony zdrowia między różnymi szczeblami sprawowania rządów. Ponadto UE powinna, jego zdaniem, więcej inwestować w budowanie odporności systemów regionalnych i koordynować testy wytrzymałościowe w celu oceny ich gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej.

Wystąpienie Apostolosa Tzitzikostasa dotyczące barometu jest dostępne tu barometer_2021_speech_PL.pdf (europa.eu)

A z tegoroczną edycją barometru można zapoznać się tutaj

Microsoft Word – Barometer 05.10 final.docx (europa.eu)