fbpx

Mazowsze z nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

O wielkopolskiej przyszłości wodorowej podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
O wielkopolskiej przyszłości wodorowej podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
23 czerwca 2024
Sieć ekodoradców na Mazowszu
1 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Mazowsze z nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Mazowsze z nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości

Europejski Komitet Regionów docenił Mazowsze za budowanie przedsiębiorczego i innowacyjnego regionu oraz tworzenie przyjaznego otoczenia biznesowego dla mazowieckich firm.

Uroczysta ceremonia przyznania nagrody odbyła się 20 czerwca w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, Vasco Alvesa Cordeiro odebrał Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Przewodniczący EKR w laudacji z okazji wręczenia Mazowszu nagrody podkreślił, że województwo mazowieckie posiada jasną wizję objęcia pozycji regionalnego lidera innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wdrażania strategii wsparcia dla startupów i lokalnych podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich i w subregionach. Docenił także działania Mazowsza na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy oraz ukraińskich podmiotów gospodarczych od samego początku inwazji Rosji na naszego wschodniego sąsiada.

Marszałek Adam Struzik podziękował jury konkursu za zaufanie i zapewnił, że nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości traktuje jako zobowiązanie na przyszłość do dalszej pracy na rzecz tworzenia przyjaznego ekosystemu dla przedsiębiorczości na Mazowszu. Jest to też dodatkowy impuls do rozwijania działań promujących internacjonalizację sektora MŚP na poziomie europejskim i poza nim.

Oprócz województwa mazowieckiego, nagrodę z rąk przewodniczącego EKR otrzymał hiszpański region Galicji, a także Żupania krapińsko-zagorska, która jest regionem chorwackim.

Nagroda EER została ustanowiona przez Europejski Komitet Regionów w 2010 r. w odpowiedzi na program Komisji Europejskiej „Small Business Act”. Jego zadaniem było wspieranie europejskiego sektora MŚP poprzez lepszy dostęp do źródeł finansowania w ramach poszczególnych polityk UE, a także bardziej efektywne uregulowania prawne służące zwiększeniu dostępu do jednolitego rynku i ograniczaniu biurokracji. Wyróżnienie jest też efektywnym narzędziem promowania priorytetów politycznych Europejskiego Komitetu Regionów w dziedzinie przedsiębiorczości, MŚP i polityki przemysłowej.

W ciągu ostatnich czternastu lat, nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) zdobyły 42 regiony i miasta z 18 państw członkowskich UE. Laureaci tworzą grupę liderów we wdrażaniu polityki przedsiębiorczości, rozwoju innowacji oraz wspieraniu zielonej i cyfrowej transformacji w swoich regionach. Promują zarazem współpracę ponad narodowymi granicami.

mazovia.pl