fbpx

Powołano Zespołu Koordynatorów ds. bezpieczeństwa ZWRP

Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Audytu zakończył cykl szkoleń
29 maja 2023
W Dzień Samorządu Terytorialnego o niezbędnych zmianach
30 maja 2023
Pokaż wszystkie

Powołano Zespołu Koordynatorów ds. bezpieczeństwa ZWRP

Odbyło się inauguracyjne spotkanie nowo powstałego Zespołu Koordynatorów ds. bezpieczeństwa przy Związku Województw RP. To kolejny zespół, który działa przy ZWRP.

O roli bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego powołanie Zespołu Koordynatorów ds. bezpieczeństwa przy Związku Województw RP jest niezwykle ważne z punktu widzenia organizacji bezpieczeństwa w samorządach. Zespół ds. bezpieczeństwa będzie „platformą” kontaktową ludzi z polskich regionów w celu wymiany informacji, zsynchronizowania działań i skuteczniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe, które mogą się pojawić w urzędach marszałkowskich.

Na spotkaniu otwierającym koordynatorzy ds. bezpieczeństwa zaproponowali tryb i zakres prac Zespołu, a podczas kolejnych spotkań systematycznie dyskutowane będą najpilniejsze tematy.


W ramach posiedzeń zespołu ZWRP oferuje pracownikom samorządów województw:

  • Szkolenia online/stacjonarne
  • Doradztwo grupowe
  • Indywidualne wsparcie eksperckie
  • Forum wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Aktualne informacje z procesu legislacji
  • Możliwość udziału w procesie legislacji
  • Możliwość udziału w posiedzeniach plenarnych komisji i zespołów w parlamencie RP
  • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej
  • Dostęp do literatury
  • Zunifikowane standardy kultury organizacyjnej

Struktura ZWRP obejmuje w sumie ponad 30 grup eksperckich, które pracują dla wszystkich członków korporacji Związku Województw RP. Więcej informacji o aktywnościach komisji i zespołów można znaleźć w zakładce O NAS.