fbpx

W Dzień Samorządu Terytorialnego o niezbędnych zmianach

Powołano Zespołu Koordynatorów ds. bezpieczeństwa ZWRP
30 maja 2023
XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP
Obradowało Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
1 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

W Dzień Samorządu Terytorialnego o niezbędnych zmianach

Podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja w Senacie RP strona samorządowa przedstawiła analizę oraz rozwiązania legislacyjne wypracowane przez całe środowisko samorządowe.

Głównym celem spotkania w Senacie było zaprezentowanie informacji o stanie samorządu terytorialnego w Polsce. Organizacje samorządowe i pozarządowe przedstawiły konieczne kierunkowe zmiany wypracowane przez różne środowiska (w tym stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

Jakie działania są ważne dla samorządów

Samorządowcy proponują pilne działania, takie jak:

  • Zwiększenie udziałów JST w podatkach dochodowych, w tym dochodach z podatku PIT zryczałtowanego.
  • Przywrócenie subwencji rozwojowej w 2023 roku, aby wyrównać ubytki we wpływach z PIT.

Natomiast długoterminowe zmiany systemowe mogłyby przedstawiać się następująco:

  • Zwiększenie autonomii finansowej JST poprzez promowanie lokalnej przedsiębiorczości i inwestycji.
  • Ustalenie obiektywnych kryteriów przyznawania dotacji celowych, uwzględniających realne potrzeby JST.

Wzmacnianie roli samorządu terytorialnego według analizy to:

  • Zapewnienie większej autonomii JST w podejmowaniu lokalnych decyzji.
  • Wspieranie współpracy między JST poprzez platformy wymiany doświadczeń i projektów.

Reforma edukacji miałaby natomiast polegać na m.in.:

  • Inwestowaniu w infrastrukturę edukacyjną i nowoczesne technologie.
  • Poprawie wynagrodzeń nauczycieli dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji.

Związek Województw RP reprezentował członek Zarządu ZWRP Marszałek Marek Woźniak oraz Dyrektor Biura ZWRP Jakub Mielczarek.