fbpx

Razem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego

Król Danii w Szczecinie. O zielonej transformacji z samorządowcami i przedsiębiorcami
11 lutego 2024
Środki na staże lekarskie w Zachodniopomorskiem zabezpieczone
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Razem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z zadań Samorządu Województwa, które realizowane jest także poprzez wspólne działania z zachodniopomorską policją. Tegoroczne wsparcie z budżetu województwa zachodniopomorskiego w wysokości 50 tys. złotych, przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji, pozwoli na realizację programów profilaktycznych oraz organizację szkoleń funkcjonariuszy pododdziału kontrterrorystycznego, a także na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Umowę wsparcia podpisali 16 lutego br. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Marek Jasztal.

Zaktualizowane nazwy przedsięwzięć to kontynuacje programów profilaktycznych, na realizację których od lat przekazujemy policji środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego. W tym roku dodatkowo wsparciem objęliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną „Zdemaskuj Strach”. Chcemy, żeby dzieci, dorośli i seniorzy oraz turyści wypoczywający w naszym województwie czuli się bezpiecznie – mówi wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.

W ramach programu profilaktycznego „Bystry Przedszkolak” w tym roku zaplanowano spotkania w przedszkolach, jednostkach policji, na festynach oraz w innych miejscach, w których można przekazać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Ponadto przewidziano stworzenie podcastów przedstawiających prawidłowe zachowania w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Program profilaktyczny „Roztropny Senior” to przeciwdziałanie przestępstwom dokonywanym poprzez metody oszustw na tzw. „Wnuczka” czy „Policjanta” oraz propagowanie prozdrowotnych nawyków wśród uczestników programu. Adresatami zadania są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności osoby starsze narażone na przestępstwa oszustw i kradzieży. W ramach programu zaplanowano szkolenia na temat form i sposobów dokonywania przestępstw na które narażone są osoby starsze, a także produkcję podcastów profilaktycznych o tej tematyce.

Głównym założeniem przedsięwzięć szkoleniowych (nauki i doskonalenia technik dynamicznej jazdy pojazdami służbowymi) jest polepszenie umiejętności specjalistycznych z zakresu skutecznego prowadzenia działań przez policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Szczecinie. Szkolenie będzie miało bezpośredni wpływ na skrócenie czasu przemieszczenia się policjantów SPKP w Szczecinie w miejsca zaistniałych sytuacji kryzysowych, bądź prowadzenia działań związanych z zatrzymywaniem osób szczególnie niebezpiecznych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. To kontynuacja dotychczasowych przedsięwzięć policjantów SPKP w Szczecinie w zakresie podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających w rejonie województwa zachodniopomorskiego.

Celem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zdemaskuj Strach” jest pokonanie psychicznych barier związanych z udzieleniem pierwszej pomocy, edukacja w zakresie bezpiecznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem maski CPR (zagrożenia wynikające z chorób zakaźnych) oraz propagowanie nauki pierwszej pomocy w całej rodzinie – od rodziców, przez młodzież i najmłodsze dzieci. Kampania zakłada realizacje szkoleń, a także produkcję podcastów z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy użyciu maski CPR, które będą publikowane w mediach społecznościowych KWP Szczecin i adresowane do mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów. Zaplanowano zakup i dystrybucje 1000 szt. masek CPR.

wzp.pl