fbpx

Środki na staże lekarskie w Zachodniopomorskiem zabezpieczone

Razem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego
18 lutego 2024
OZE szansą nie tylko dla Pomorza Zachodniego
OZE szansą nie tylko dla Pomorza Zachodniego
4 marca 2024
Pokaż wszystkie

Środki na staże lekarskie w Zachodniopomorskiem zabezpieczone

Blisko 24 mln zł zabezpieczono na staże podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów. Fundusze w całości pochodzą z budżetu państwa. W czwartek, 22 lutego 2024 roku wojewoda Adam Rudawski oraz marszałek Olgierd Geblewicz wraz członkinią Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną Bańkowską podpisali umowę gwarantującą finansowanie procedur stażowych.

Wartość umowy to 23 822 000 zł. Przekazane środki finansowe umożliwią zrefundowanie kosztów staży podyplomowych dla 209 lekarzy i 50 lekarzy dentystów w 53 podmiotach leczniczych na Pomorzu Zachodnim.

– Dzisiaj największym wyzwaniem w całej ochronie zdrowia jest zabezpieczenie personelu medycznego. To człowiek, m.in. profesjonalni lekarze są rdzeniem całej opieki zdrowotnej. Jeśli myślimy o zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, to przede wszystkim musimy wzmacniać personel medyczny, którego bardzo nam brakuje. Naszym zadaniem jest zachęcanie młodych ludzi do tego, by studiowali w Szczecinie, a potem jako wykwalifikowani specjaliści leczyli mieszkańców Pomorza Zachodniego – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Od 2023 roku środki na lekarskie staże podyplomowe przekazuje Wojewoda Zachodniopomorski. Do końca 2022 roku czyniło to Ministerstwo Zdrowia.

– Zajęcia praktyczne w placówkach medycznych, bezpośredni kontakt z pacjentami i czerpanie z doświadczenia specjalistów po fachu jest najlepszą formą nauki dla młodych lekarzy – powiedział wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. – Finansowanie staży medyków, którzy dopiero skończyli studia, jest więc niezwykle ważne. Ogromnie się cieszę, że możemy przekazać fundusze na ich praktyczne kształcenie. Dzięki temu dbamy nie tylko o rozwój młodych, zdolnych ludzi, ale też zapewniamy bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Ci młodzi lekarze stażyści będą przecież wkrótce leczyć i ratować życie naszym obywatelom – dodał.

Staż podyplomowy absolwenta studiów na kierunku lekarskim trwa 13 miesięcy, a na kierunku stomatologicznym 12 miesięcy. W trakcie stażu, młodzi lekarze mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności i poznania zasad pracy w podmiotach leczniczych. Ponadto, odbywają specjalistyczne szkolenia w zakresie m.in profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki, zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym, przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV i ratownictwa medycznego.

– To jak bardzo potrzebna jest profesjonalna pomoc medyczna, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki podpisanej umowie już od marca nasi lekarze i lekarze dentyści będą mogli realizować roczny staż w placówkach medycznych – mówiła członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe lekarza stażysty wynosi 6029 zł brutto. Podmioty realizujące staże otrzymują również refundację pochodnych od wynagrodzenia, dyżurów (dotyczy lekarzy), ryczałtu dla podmiotu za prowadzenie stażu, kosztów materiałowych (dotyczy dentystów), Funduszu Świadczeń Socjalnych. Można przyjąć, że średnio comiesięczna refundacja stażu lekarza wynosi 9980 zł, a stażu lekarza dentysty 7624 zł.

Każdego roku w regionie staż podyplomowy odbywa około 250 lekarzy i lekarzy dentystów w ponad 50 podmiotach leczniczych na terenie województwa.

wzp.pl