fbpx

Spotkał się Zespół Koordynatorów ds. Młodzieżowych Sejmików Województw

Spotkanie Regionalnych Służb Planistycznych
5 czerwca 2023
Pomorze to nie tylko Bałtyk. Odwiedź Tczew!
14 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Spotkał się Zespół Koordynatorów ds. Młodzieżowych Sejmików Województw

 

W dniu 02 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynatorów ds. Młodzieżowych Sejmików Województw, który powstał przy Związku Województw RP.

Tematem webinaru było omówienie doświadczeń samorządowych po dwóch latach obowiązywania nowelizacji ustawy o samorządzie województwa.

W programie spotkania znalazły się następujące tematy:

 • Sposoby kształtowania składu osobowego młodzieżowych sejmików województw — powszechność, bezpośredniość wyborów, głosowanie elektroniczne?
 • Zasady działania młodzieżowych sejmików województw — omówienie podobieństw i różnic na przykładzie wybranych statutów;
 • Zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania radnego młodzieżowego sejmiku województwa — omówienie rozwiązań na przykładzie wybranych statutów;
 • Zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli młodzieżowego sejmiku na zorganizowane wydarzenia — omówienie rozwiązań na przykładzie wybranych statutów;

W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazje do zadawania pytań oraz wymiany doświadczeń w kwestiach praktycznych rozwiązań związanych np. z przeprowadzeniem wyborów oraz sposobami głosowania.

Prowadzący spotkanie mec. Wojciech Mrozek — radca prawny, odpowiadał także na wcześniej przesłane przez koordynatorów pytania. Zachęcał, żeby możliwie jak najwięcej kwestii unormowanych było zapisami statutowymi, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości interpretacyjnych.


W ramach posiedzeń zespołu ZWRP oferuje pracownikom samorządów województw:

 • Szkolenia online/stacjonarne
 • Doradztwo grupowe
 • Indywidualne wsparcie eksperckie
 • Forum wymiany wiedzy i doświadczeń
 • Aktualne informacje z procesu legislacji
 • Możliwość udziału w procesie legislacji
 • Możliwość udziału w posiedzeniach plenarnych komisji i zespołów w parlamencie RP
 • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej
 • Dostęp do literatury
 • Zunifikowane standardy kultury organizacyjnej

Struktura ZWRP obejmuje w sumie ponad 30 grup eksperckich, które pracują dla wszystkich członków korporacji Związku Województw RP. Więcej informacji o aktywnościach komisji i zespołów można znaleźć w zakładce O NAS.