fbpx

Spotkanie koordynatorów ds. ochrony danych osobowych

Odpowiedzi na stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP
15 listopada 2022
Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klaski żywiołowej. Wysłuchanie
17 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Spotkanie koordynatorów ds. ochrony danych osobowych

16 listopada 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu koordynatorów ds. ochrony danych osobowych, którego organizatorem jest biuro Związku Województw RP.

W wideokonferencji uczestniczyły osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w urzędach marszałkowskich.

Związek Województw RP zaprosił do współpracy także inne korporacje samorządowe, w tym Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Powiatów Polskich, których przedstawiciele uczestniczyli w wydarzeniu.

Spotkanie prowadziła dr Magdalena Kuszmider, radca prawny, partner kancelarii radców prawnych Dębowczyk Ulijasz Kuszmider spółka partnerska i Instytutu Szkoleniowo– Doradczego, zajmująca się od lat tematyką ochrony danych i samorządu terytorialnego.

Polskie Regiony. Eksperci ZWRP – Polskie Regiony

Celem cyklicznych spotkań będzie wymiana wiedzy – informacji zmierzających do wypracowania tzw. KODEKSU POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Przedmiotowy dokument ma stanowić pewien model wypracowanych rekomendacji w zakresie ujednolicenia procesów przetwarzania danych osobowych.

Już na pierwej konferencji uczestnicy chętnie dyskutowali, omawiali problematykę dotyczącą pojęcia administratora danych osobowych, jego roli w kontekście realizacji zadań własnych i zadań zleconych, a także wykonywania czynności organizacyjno- technicznych przez jednostki organizacyjne funkcjonujące w samorządzie terytorialnym. Omówienie podstawowego pojęcia wzbudzało zainteresowanie i pokazało brak jednolitości w stosowaniu funkcjonalnym systemu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym z uwagi na niejednolitość legislacji, a także mnogość interpretacji w naszym kraju.

W ocenie zespołu do prac nad kodeksem należy zaprosić przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co już zostało poczynione przez Związku Województw RP.