fbpx
Nowe inwestycje na mazurskich drogach
11 lutego 2024
Flaga samorządu warmińsko-mazurskiego opuszczona do połowy masztu
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Warmińsko-mazurski samorząd aktywizuje regionalną gospodarkę

Warmińsko-mazurski samorząd aktywizuje regionalną gospodarkę

Do 30 kwietnia 2024 roku przyjmowane są zgłoszenia do czwartej edycji konkursu NAGRÓD GOSPODARCZYCH ŻAGLE WARMII I MAZUR. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, instytucji oraz do organizacji, które posiadają osobowość prawną.

Celem nagrody jest uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców regionu, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim.

Szczegółowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci określa regulamin dostępne są na stronie warmia.mazury.pl

Kapituła przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę m.in. czynniki miękkie takie jak stosowanie przez przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania oraz marketingu uwzględniającego odniesienia do regionu. Ponadto ocenie podlegać będą takie kryteria jak: inwestowanie w rozwój firmy, warunki pracy i płacy czy prowadzenie działalności w oparciu o definicje społecznej odpowiedzialności biznesu – zasad CSR.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/do-pobrania/. Zgłoszenia można dokonać również w wersji on-line https://zagle.warmia.mazury.pl/zgloszenia-online/.