fbpx

Wkrótce modernizacja kolejnego odcinka DW 986 na Podkarpaciu

III sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
III sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
8 stycznia 2024
Odblaskowa szkoła – podsumowanie podkarpackiego konkursu
21 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Wkrótce modernizacja kolejnego odcinka DW 986 na Podkarpaciu

Wkrótce modernizacja kolejnego odcinka DW 986 na Podkarpaciu

Niebawem rozpocznie się realizacja kolejnej z planowanych inwestycji na Drodze Wojewódzkiej nr 986. Dziś podpisano umowę na jej rozbudowę na odcinku Ostrów-Ropczyce wraz z budową mostu na Wielopolce.

Wartość planowanych robót to prawie 24,5 mln zł. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wykonawcą będzie firma Strabag, która zgodnie z podpisaną dziś umową ma zrealizować zadanie w ciągu 20 miesięcy. Z końcem 2025 roku wspomniany odcinek drogi ma być gotowy.

Swoje podpisy na umowie złożyli Piotr Miąso – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg oraz Maciej Łukaszek – dyrektor firmy Strabag, w obecności senatora Zdzisława Pupy, wojewody Teresy Kubas-Hul, marszałka Władysława Ortyla, Pawła Ciszczonia – dyrektora biura posła Krzysztofa Sobolewskiego, radnego województwa Jacka Magdonia, starosty ropczycko-sędziszowskiego Witolda Darłaka oraz wójta gminy Ostrów Grzegorza Ożoga.

Parametry drogi na tym odcinku mocno odbiegały już od dzisiejszych standardów. Most na Wielopolsce również jest w fatalnym stanie, dlatego od dłuższego czasu już planowaliśmy przebudowę drogi, która po remoncie będzie miała klasę G. To przełoży się na wyższą jakość korzystania i zmniejszenie emisji hałasu, drgań oraz zanieczyszczeń. Mieszkańcy będą mogli korzystać z zaprojektowanych wzdłuż całego odcinka drogi ścieżek rowerowych, chodników, co poprawi też bezpieczeństwo. Remont otworzy też nowe tereny dla przedsiębiorców – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Oczekiwana rozbudowa drogi poprawi komunikację z autostradą A4. Skorzysta na tym nie tylko powiat ropczycko-sędziszowski, ale pozostałe znajdujące się wokół – powiedział senator Zdzisław Pupa.

Każda inwestycja cieszy. Dziękuję za zaproszenie na uroczyste podpisane, bo modernizacja tej drogi jest ważna zarówno dla powiatu jak i całego województwa. Cieszę się, że na inwestycje zarząd przeznacza z roku na rok więcej środków, a na 2024 ta kwota jest bardzo duża – dodał wojewoda Teresa Kubas-Hul.

Nowa jakość drogi

Łączna długość odcinka drogi wojewódzkiej objętej zadaniem to 1200 m. Most będzie miał długość 44 m, szerokość 18 m, jednię o szerokości 7 m i ciąg pieszo-rowerowy 3 m. Na czas budowy nowej przeprawy przez Wielopolkę, powstanie tymczasowa dla samochodów.

Mamy 20 miesięcy na realizację tej skomplikowanej inwestycji. Chcemy ją ukończyć jak najszybciej, postaramy się aby tych uciążliwości dla kierowców było jak najmniej – powiedział Maciej Łukaszek z firmy Strabag.

Ten projekt jest jednym z wielu, które składają się na przedsięwzięcie związane z modernizacją DW 986, realizowane przez samorząd województwa, co podczas podpisania umowy pokazał marszałek w krótkiej prezentacji.

Czeka nas duży front inwestycyjny na tej drodze wojewódzkiej. To był jeden z priorytetów zarządu województwa. Gratuluję współpracy samorządów przy planowaniu tych inwestycji oraz poprzedniej pani wojewodzie i obecnej, bo właśnie w urzędzie wojewódzkim wydawane są odpowiednie decyzje i zezwolenia związane z realizacją inwestycji – dodał marszałek.

Władysław Ortyl przypomniał, że remontowany będzie inny jej fragment wraz z budową wiaduktu w Ropczycach nad linią kolejową 91”. Przetarg został już rozstrzygnięty, a dopinane są szczegóły umowy. To zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Decyzję w tej sprawie podjął rząd Mateusza Morawieckiego.

Kolejna inwestycja to budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z DW 986 w Ostrowie.W połowie 2024 roku ma być ostatecznie opracowana koncepcja i wydana decyzja środowiskowa. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

źródło: podkarpackie.pl