fbpx
Uproszczenie w wydatkowaniu środków unijnych pomaga realizować konkretne projekty
13 lipca 2022
Krótszy czas przejazdu przez Roztocze
19 lipca 2022

W Pradze zakończyło się wyjazdowe seminarium Komisji COTER, która działa w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był kwestiom  dekarbonizacji i modernizacji transportu publicznego. Drugiego dnia członkowie komisji skupili się na strategii makroregionalnej basenu Morza Śródziemnego. W obradach uczestniczył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Głównym tematem rozmów były kwestie związane z transportem publicznym, który zgodnie z wytycznymi UE musi odpowiadać na wyzwania przyszłości, co oznacza ograniczenie emisji poprzez ekologiczne rozwiązania.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z dobrymi praktykami partnerów z Czech, którzy przedstawili swoje projekty w tym zakresie. Václav Novotný z Instytutu Planowania i Rozwoju omówił projekt „Tune up Prague” czyli prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej praskiego obszaru metropolitalnego z uwzględnieniem udziału społeczeństwa i ekspertów. Kolejnym przykładem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk była prezentacja Jana Barchánka ze spółki transportu publicznego Pragi, który mówił o projekcie nowej linii trolejbusowej ze stacji metra Palmovka do dzielnicy Miškovice. Nowa technologia, w ramach której trolejbus jeździ tylko po pewnym odcinku trasy, jest testowana w pagórkowatych rejonach Pragi od 2019 roku, a w przyszłości ma być wykorzystana do zapewnienia bezemisyjnego transportu publicznego z lotniska im. Vaclava Havla.

Po omówieniu przykładów dobrych praktyk, uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, skąd wziąć fundusze na finansowanie inwestycji z zakresu transportu publicznego, które są niezwykle kosztowne.

Kolejnego dnia członkowie komisji skupili się na makroregionalnej strategii dla regionu Morza Śródziemnego. Jej założenia omówił sprawozdawca Nikola Dobroslavić. Byłaby to kolejna regionalna strategia obejmująca obszar zamieszkiwany przez 500 mln osób.

– Makroregionalne strategie są szansą rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Pomagają rozwiązywać problemy danych obszarów geograficznych, uwypuklać ich potencjał, zacieśniać współpracę w oparciu o jednolite mechanizmy finansowe. Dlatego tak bardzo zależy nam na powstaniu makroregionalnej strategii dla Karpat. Wiem, jak zyskałby na tym cały region karpacki. To jest szczególnie ważne teraz, w kontekście toczącej się w Ukrainie wojny, kiedy potrzeba nowych rozwiązań dla tej części Europy – mówi marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl był sprawozdawcą strategii makroregionalnej dla regionu Karpat i jest przewodniczącym Grupy Międzyregionalnej „Karpaty”, która popiera przyjęcie przez Radę Europejską nowej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat.

Strategia makroregionalna Unii Europejskiej (UE) jest ramą polityczną, która umożliwia krajom znajdującym się w tym samym regionie wspólne rozwiązywanie problemów lub lepsze wykorzystanie ich wspólnego potencjału. Zainteresowane państwa członkowskie UE (a w niektórych przypadkach państwa spoza UE) znajdujące się w tym samym obszarze geograficznym inicjują strategie makroregionalne UE i wnioskują o ich uruchomienie za pośrednictwem Rady Europejskiej. Na wniosek Rady Europejskiej strategie są opracowywane i przyjmowane przez Komisję Europejską.

Obecnie istnieją cztery strategie makroregionalne: dla Morza Bałtyckiego, Dunaju, Morza Adriatyckiego i Jońskiego oraz Alp.

Źródło i foto: podkarpackie.pl