fbpx

Uproszczenie w wydatkowaniu środków unijnych pomaga realizować konkretne projekty

Prezydencja czeska w Radzie UE
8 lipca 2022
Z Komisji COTER
13 lipca 2022
Pokaż wszystkie

Uproszczenie w wydatkowaniu środków unijnych pomaga realizować konkretne projekty

Samorządowcy pozytywnie ocenili decyzję Komisji Europejskiej, która przyjęła nowy pakiet elastycznej pomocy ułatwiającej m.in. wydatkowanie środków na wsparcie uchodźców z Ukrainy. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl zaznaczył jednak, że oprócz uelastycznienia procedur konieczne są dodatkowe środki na te zadania.

Podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów UE, marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że samorządy bardzo dobrze przyjmują wszystkie uproszczenia procedur pozwalające na szybsze i efektywniejsze wydatkowanie pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

– Każde uproszczenie, każdą elastyczność bardzo dobrze przyjmujemy. Przypomnę też, że pieniądze covidowe były wydawane w takim systemie elastyczności i to nam bardzo dobrze służyło. Szybko potrafiliśmy tę pomoc przelać i przekuć już na konkretne projekty i konkretne działania – mówił Władysław Ortyl.

Podkreślił też, że samorządom zależy również na tym, by Komisja Europejska zdecydowała o dodatkowych funduszach przeznaczonych na adaptację rodzin ukraińskich. Marszałek Podkarpacia wskazał, że konieczne jest zapewnienie tym osobom mieszkań,  miejsc w szkołach dla dzieci, czy dostępnych form wakacyjnego wypoczynku.

Komisja Europejska przyjęła pakiet FAST-CARE, rozszerzający wsparcie na rzecz uchodźców

– Cały czas apelujemy o to, aby to były dodatkowe fundusze, dodatkowe działania skierowane właśnie na priorytety związane z uchodźcami i pomocą tym, którzy pozostają u nas w Polsce – wskazywał marszałek.

Nowy pakiet elastycznej pomocy dla terytoriów (FAST-CARE), który przyjęła Komisja Europejska ma pomóc państwom członkowskim, samorządom oraz partnerom społecznym w radzeniu sobie ze skutkami napaści Rosji na Ukrainę. Pakiet wprowadza zmiany do przepisów w zakresie polityki spójności na lata 2014–2020 i 2021–2027 w celu dalszego przyspieszenia i uproszczenia wsparcia państw członkowskich na rzecz integracji cudzoziemców, przy jednoczesnym dalszym wspieraniu odbudowy regionów po pandemii COVID-19. Pakiet oznacza większą elastyczność dla państw członkowskich przy zamykaniu programów w celu maksymalizacji kwoty funduszy, które mogą uzyskać nawet w przypadku opóźnienia w realizacji.

źródło: samorzad.pap.pl