fbpx

Z posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

O dostępności cyfrowej na spotkaniu koordynatorów w urzędach marszałkowskich
19 listopada 2021
Relacja z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST
19 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

16 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Związku Województw RP.

Głównym tematem obrad członków Komisji był trzeci projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Joanna Gierulska. Województwa zgłosiły liczne uwagi do nowego projektu oraz wnioskowały o powrót do zapisów z drugiej wersji projektu.

Analizując nową wersję projektu, województwa podkreślały, iż odbiega od jego wersji drugiej, ponieważ nie tylko nie uwzględnia uwag i propozycji składanych w procesie konsultacji, ale w wielu punktach jest z nimi sprzeczna. Głównymi uwagami, które zgłaszały województwa było:

– niemal całkowite wyeliminowanie wsparcia rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w ramach PS WPR i uwzględnienie wyłącznie inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków oraz koncepcji Inteligentnych wsi,

– ograniczenie możliwości wsparcia operacji infrastrukturalnych w ramach Leader’a,

– ograniczenie swobody w kształtowaniu lokalnych strategii rozwoju poprzez konieczność skoncentrowania dokumentu na – dokładnie – trzech obszarach tematycznych,

radykalna zmiana systemu instytucjonalnego dla interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi oraz Scalanie gruntów i pozbawienie samorządów województw ich dotychczasowej roli w procesie wdrażania tych działań,

– drastyczne ograniczenia środków przeznaczonych na realizację w ramach interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi. Członkowie Komisji przyjęli również projekt stanowiska, które zostało przedłożone Zarządowi ZWRP.