fbpx

O dostępności cyfrowej na spotkaniu koordynatorów w urzędach marszałkowskich

Z posiedzenia Konwentu Sekretarzy Województw
18 listopada 2021
Z posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP
19 listopada 2021
Pokaż wszystkie

O dostępności cyfrowej na spotkaniu koordynatorów w urzędach marszałkowskich

17 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów ds. dostępności w urzędach marszałkowskich, którego organizatorem było Biuro Związku Województw RP. Tym razem tematem spotkania była dostępność cyfrowa.

Szkolenie dotyczące tego zagadnienie prowadził Jacek Zadrożny – ekspert dostępności w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju; wcześniej naczelnik Wydziału Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji; jeden z tłumaczy WCAG 2.0 i 2.1.; współzałożyciel Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni; były członek Rady Dostępności, Rady Cyfryzacji, Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Komitetu Monitorującego POPC.

Na początku prowadzący poprosił koordynatorów o wypełnienie krótkiego quizu, sprawdzającego wiedzę dotyczącą dokumentów tekstowych a następnie dokonał krótkiego wprowadzenia na temat dostępności cyfrowej i obowiązujących przepisów. Omówił także elementy konieczne w dokumentach tekstowych.

Ekspert przedstawił obowiązki i dobre praktyki przy tworzeniu dostępnych dokumentów, a także wymogi związane ze sprawdzaniem dostępności dokumentów. Zwrócił uwagę na zasady używania prostego języka w formułowaniu dostępnej  informacji, a także odpowiedniego doboru czcionek, zachowywania odpowiednich odstępów miedzy wierszami , wyrównywania tekstu, numerowaniu stron, zawartości tabel itp.

Jacek Zadrożny odpowiadał również na pytania koordynatorów związane z tematem wykładu.

Zestaw przydatnych linków:

Zalecenie Szefa Służby Cywilnej co do stosowania prostego języka:

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/zalecenie-szefa-sluzby-cywilnej-ws-prostego-jezyka

Artykuł o elementach obowiązkowych i dobrych praktykach:

https://informaton.blog/2021/10/02/wcag-i-word-dostepne-dokumenty-tekstowe/

Poradnik na temat przygotowywania dostępnych pików tekstowych w edytorze Word:

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych (microsoft.com)

Zestaw quizów przydatnych w kontekście dostępności dokumentów

https://www.quizally.pl/quiz/grupa/informaton/20