fbpx
KWRiST
Z czerwcowego posiedzenia KWRiST
24 czerwca 2021
Sopot
Samorządowy Kongres Finansowy pod patronatem ZWRP
28 czerwca 2021

Zakończyło się trzecie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w ramach półrocznego przewodnictwa Województwa Podlaskiego. W czwartek, 24 czerwca, marszałek Artur Kosicki przekazał laskę marszałkowską – symbol prezydencji Piotrowi Całbeckiemu, włodarzowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– To było niełatwe pół roku. Przewodnictwo upłynęło bowiem pod znakiem pandemii, co ograniczało sposób funkcjonowania Konwentu. Jestem zwolennikiem spotkań osobistych – stwierdził marszałek Artur Kosicki, podczas konferencji podsumowującej przebieg jego prezydencji.

Marszałek Kosicki też mówił o dobrych efektach sprawowanego przez niego przewodnictwa.

– Bardzo dobrze oceniam poziom kultury politycznej jaki prezentowali marszałkowie. Jesteśmy z różnych opcji, a potrafiliśmy mówić jednym głosem o sprawach istotnych dla naszych regionów – podsumował.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przejmując prezydencję –  również podkreślił dobrą współpracę między uczestnikami Konwentu, która pozwoliła wypracować 18 wspólnych stanowisk, m.in. w sprawie funduszy unijnych, Krajowego Planu Odbudowy, cyfryzacji, transportu, psychiatrii dziecięcej. Podziękował również marszałkowi Kosickiemu za półroczną pracę.

– Mam nadzieję, że dorównamy w gościnności Podlaskiemu – dodał Piotr Całbecki.

Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP, zaoferował mu pomoc i wsparcie w poprowadzeniu Konwentu przez kolejne pół roku.

W formie hybrydowej

Podczas trzeciego i ostatniego posiedzenia organizowanego przez Województwo Podlaskie, obrady miały formułę hybrydową. Część przedstawicieli województw spotkała się w Augustowie, część uczestniczyła w obradach zdalnie.

– Chcieliśmy się dziś pochwalić tym, co mamy najlepsze. Wspaniałymi widokami i wspaniałymi ludźmi, którzy tu mieszkają – powiedział Artur Kosicki.

Marszałkowie dyskutowali nad koncepcją rozwoju Europy, zwaną Nowy Europejski Bauhaus (NEB). W dyskusji wzięli udział m.in. Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i reform w Komisji Europejskiej (KE) i Normund Popens, zastępca Dyrektora Generalnego w DG REGIO w KE.

Drugim poruszanym tematem była Polityka Spójności na lata 2021-2027. Uczestnicy Konwentu omawiali m.in. stan prac na Umową Partnerstwa i projektami unijnymi, a także wyniki negocjacji kontraktów programowych z regionami. Jednym z prelegentów był Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP 2021, pod przewodnictwem Podlaskiego, odbyło się w trybie online w środę (24.02). Poruszono wtedy wiele zagadnień. Dominowały tematy z zakresu ochrony zdrowia oraz nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Podczas drugiego posiedzenia (21.04) marszałkowie omawiali m.in. o projektach programów krajowych w nowej perspektywie, tegorocznym Szczycie Cyfrowym ONZ w Katowicach, psychiatrii dzieci i młodzieży w kontekście trwającej pandemii.

Źródło i foto: wrotapodlasia.pl