fbpx
wypełnianie dokumentów
Nagrody im. prof. Michała Kuleszy rozdane
23 czerwca 2021
Z posiedzenia Konwentu Marszałków
25 czerwca 2021

23 czerwca br. – w formie hybrydowej – odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, reprezentujący Związek Województw RP.

Ponadto ZWRP reprezentowali: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i adwokat Rafał Cieślik.

Strona rządowa poinformowała, że w piątek, 25 czerwca br., odbędzie się dodatkowe spotkanie Komisji Wspólnej, które będzie poświęcone Rządowemu Funduszowi Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego program przewiduje nawet 100 mld zł dodatkowych środków na inwestycje samorządowe do wydania w ciągu najbliższych 3 lat, a dofinansowanie może wynieść 95%. Samorządy mogą liczyć na bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami.

 

Nabór wniosków ma ruszyć w błyskawicznym tempie, dlatego prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka spotka się z samorządowcami już 25 czerwca, aby przedstawić im szczegóły działań.

Minister Paweł Szefernaker zapowiedział, że spotkania z samorządowcami w tej sprawie planowane są w najbliższym czasie w każdym z 16 województw.

Informacje na temat programu znajdują się tutaj: Będą pieniądze na inwestycje samorządów. Rusza nowy rządowy program – Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.pl)

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej strona samorządowa zwracała uwagę na potrzebę przedstawienia jasnych kryteriów przyznawania środków. A to dlatego, że chcieliby powtórzenia uznaniowego przyznawania funduszy, co w ich ocenie miało miejsce np. przy rozdziale pieniędzy z drugiej i trzeciej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niezadowolenie strony samorządowej wywołał sposób procedowania projektu nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach, który ma ogromne znaczenie dla gmin. Jednakże nowy projekt został skierowany do sejmu bez opinii Komisji Wspólnej.

Zarządy czterech ogólnopolskich organizacji samorządowych (Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich) przyjęły stanowisko, w którym wyraziły stanowczy sprzeciw wobec trybu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów i skierowanie go do Sejmu bez opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi po raz kolejny rażące naruszenie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, zgodnie z którą Komisja stanowi forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego. Ustawowym zadaniem Komisji jest m.in. opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego. Powyższe niezrozumiałe działanie Rady Ministrów stanowi także naruszenie zasady współdziałania władz wynikającej z Konstytucji RP oraz zobowiązań międzynarodowych wynikających z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. – czytamy w stanowisku.

Podczas posiedzenia wręczono także nagrody im. prof. Michała Kuleszy za najlepsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Więcej na ten temat: Nagrody im. prof. Michała Kuleszy rozdane | Polskie Regiony

Komisja zaopiniowała w sumie ponad dwadzieścia projektów aktów prawnych.

Porządek obrad posiedzenia dostępny jest tutaj: KWRiST(6)-porządek obrad – Kalendarium – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (mswia.gov.pl)

foto: MSWiA