fbpx
euro, banknoty
Fundusze unijne dla regionów – rezerwa podzielona
23 czerwca 2021
KWRiST
Z czerwcowego posiedzenia KWRiST
24 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Nagrody im. prof. Michała Kuleszy rozdane

wypełnianie dokumentów

Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac komisja konkursowa zdecydowała o wyróżnieniu pięciu prac.

Wśród nadesłanych sześciu prac doktorskich znalazły się dysertacje poświęcone m.in. kontraktowi terytorialnemu, znaczeniu kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów, zakresowi zadań własnych gmin czy budżetu partycypacyjnego. Oprócz tego nadesłano prace niemieszczące się w najszerzej nawet rozumianej tematyce związanej z samorządem terytorialnym.

Jurorzy podkreślili wysoki poziom zgłoszonych do konkursu czterech prac magisterskich. Niektóre z nich, przekraczały standardowe wymagania odnośnie do tego typu opracowań.

W tym roku redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” oraz Komisja Konkursowa zdecydowały o wyróżnieniu pięciu prac (zwyczajowo przyznawano jedną nagrodę w kategorii prac doktorskich oraz jedną w kategorii prac magisterskich). Z uwagi na bardzo wyrównany poziom przyznano wyróżnienia dwóm rozprawom doktorskim. Dodatkowo nagrodzono także jedną pracę magisterską.

 

Nagrodę za rozprawę doktorską w wysokości 5.500 zł otrzymał

– dr Dawid Chaba za rozprawę „Kontrakt terytorialny. Studium prawnicze”, promotor – dr hab.  Kazimierz  Bandarzewski  (Uniwersytet  Jagielloński  w Krakowie, Wydział  Prawa  i Administracji)

 

Wyróżnienie za rozprawę doktorską w wysokości 2.500 zł:

– dr Mateusz Ćwikła za rozprawę „Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim”, promotor – dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP; promotor pomocniczy – dr Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych)

– dr Maciej Jagódka za rozprawę „Znaczenie kapitału  ludzkiego  w kreowaniu  innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej – na przykładzie Małopolski”, promotor – prof. dr hab. Andrzej Prusek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)

 

Nagrodę za pracę magisterską w wysokości 3.000 zł:

– Anna Cichoń za pracę „Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym”, promotor– prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji)

 

Wyróżnienie za pracę magisterską w wysokości 1.000 zł:

– Małgorzata Łukasik za pracę „Dlaczego niektóre gminy w Polsce nie świadczą usług opiekuńczych? Analiza w kontekście charakterystyki społeczno-ekonomicznej”, promotor – dr Julita Łukomska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

 

Prace konkursowe oceniała komisja konkursowa w składzie:

– prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (przewodniczący Komisji)

– prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

– prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

– dr hab. Marek S. Szczepański

– dr Justyna Przedańska (sekretarz Komisji)

 

Nagrody ufundowali Patroni Instytucjonalni Konkursu, którymi są: Związek Miast Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 23 czerwca br. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego..