fbpx

Fundusze unijne dla regionów – rezerwa podzielona

wideokonferencja
Edu Polskie Regiony. Koszty egzekucyjne w egzekucji administracyjnej
23 czerwca 2021
wypełnianie dokumentów
Nagrody im. prof. Michała Kuleszy rozdane
23 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Fundusze unijne dla regionów – rezerwa podzielona

euro, banknoty

Samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027. To w sumie 28,4 mld euro. Każde województwo będzie miało swój program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze.

Od początku marca trwały rozmowy wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy z przedstawicielami województw samorządowych o podziale funduszy unijnych na lata 2021-2027 na programy regionalne. W środę, 23 czerwca br., minister Buda przedstawił efekty i zasady podziału 7,1 mld euro rezerwy programowej.

Minister Waldemar Buda podkreśla, że w poprzednich perspektywach unijnych o podziale decydował algorytm statystyczny. – Wyniki tego podziału zawsze budziły emocje między regionami. Nie było możliwości dyskusji na temat ewentualnego zwiększenia środków i uwzględnienia wyzwań rozwojowych, które  nie zawsze da się uchwycić w statystyce – ocenia wiceminister.

Mechanizm podziału rezerwy programowej składał się 3 etapów.

Pierwszy etap – tzw. siatka bezpieczeństwa (safety net) – służył zniwelowaniu zbyt dużych różnic wynikających z algorytmu, według którego podzielono w styczniu 75% funduszy na programy regionalne..

W etapie drugim, pozostałą kwotę – ponad 6,6 mld euro – podzielono według:

  • wskaźników odpowiadających poszczególnym celom polityki spójności (np. liczba ludności, PKB na mieszkańca, nakłady na inwestycje, gęstość sieci dróg),
  • wskaźników obrazujących nasycenie danego województwa miastami średnimi, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze i obszarami zmarginalizowanymi.

Trzeci i ostatni etap procesu to negocjacje z samorządami województw najważniejszych dla nich i dla rządu inwestycji. Punktem wyjścia była kwota wynikająca dla poszczególnych regionów z wyliczeń z etapu pierwszego i drugiego, od której przyjęto elastyczność na poziomie 90-110%.

Ostateczny podział funduszy na województwa pokazuje tabela.

WojewództwoKwota na program regionalny
(mln euro)
Kwota dla województwa
program regionalny + FST + Program dla Polski Wschodniej
(mln euro)
Dolnośląskie1 673 416 8202 229 416 820
Kujawsko-Pomorskie1 753 423 9611 753 423 961
Lubelskie2 272 912 2922 938 912 292
Lubuskie861 468 297861 468 297
Łódzkie2 291 959 1722 635 959 172
Małopolskie2 320 280 3812 567 280 381
Mazowieckie2 009 926 5102 427 926 510
Opolskie920 999 577920 999 577
Podkarpackie2 181 366 0232 599 366 023
Podlaskie1 251 205 9131 669 205 913
Pomorskie1 674 092 5901 674 092 590
Śląskie2 792 340 0984 858 340 098
Świętokrzyskie1 403 141 2031 821 141 203
Warmińsko-Mazurskie1 731 096 8202 149 096 820
Wielkopolskie1 670 869 2902 057 869 290
Zachodniopomorskie1 611 209 3961 611 209 396
RAZEM28 419 708 34334 775 708 343

 

Umowa Partnerstwa, przed przesłaniem do Komisji Europejskiej,  zostanie uzupełniona o ostateczny podział funduszy. Plany MFiPR zakładają, ze dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w III kwartale. Równolegle trwają prace nad programami. Projekty programów krajowych są w większości w trakcie lub po konsultacjach społecznych.

Źródło: MFiPR