fbpx
grafika
Polskie Regiony Live. Rozmowa z Antonim Konopką
18 lutego 2021
wideokonferencja
Konwent Marszałków w Podlaskiem
18 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Zarządu ZWRP

foto z posiedzenia zarządu

17 lutego br. w formie zdalnej odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Województw RP. Obradom przewodniczył Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu ZWRP, marszałek województwa zachodniopomorskiego

Uczestnicy spotkania rozmawiali o bieżących sprawach dotyczących samorządów wojewódzkich. Jedna z nim dotyczyła subwencji rozwojowej. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (subwencja rozwojowa) oraz prezentacji „Proponowane kierunki  zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego”.

Zarząd ZWRP przyjął  ponadto uchwałę w sprawie przedstawienia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kandydata Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydatem został Grzegorz Borek – pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. międzynarodowych, społecznych i organizacyjnych. Ponadto przyjął uchwałę w sprawie przedstawienia stronie samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kandydata Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej na członka Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Kandydatem jest Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Obradujący Zarząd ZWRP udzielił także patronatu honorowego inicjatywie„ Florianki” – budowy kompleksów szkoleniowo -treningowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, a także Kongresowi Perły Samorządu 2021 i II Edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021.

Podczas posiedzenia rozmawiano też na temat możliwości pomocy polskich regionów dla regionów Republiki Chorwacji poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Dyskusja będzie kontynuowana na najbliższym Konwencie Marszałków, który odbędzie się 24 lutego br.