fbpx
foto z posiedzenia zarządu
Z posiedzenia Zarządu ZWRP
18 lutego 2021
pieniądze
Głos ZWRP w sprawie dochodów samorządowych
19 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Konwent Marszałków w Podlaskiem

wideokonferencja

24 lutego br. w formule online odbędzie się posiedzenie Konwentu Marszałków pod przewodnictwem województwa podlaskiego.

Marszałkowie planują rozmowy na temat powstających wspólnych przepisów Unii Europejskiej dotyczących obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku cyfrowym. W programie wydarzenia znalazły się także m.in.:

– Krajowy Plan Odbudowy,

– projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,

– zmiany w zakresie funkcjonowania szpitalnictwa w Polsce z perspektywy województw w świetle działalności powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ds. przygotowana rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne,

– wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

 

Konwent Marszałków jest działającym przy Związku Województw RP organem opiniodawczo- doradczym, a w jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Pierwsze obrady konwentu odbyły się w województwie mazowieckim w 1999 r.