fbpx
wideokonferencja
Konwent Marszałków w Podlaskiem
18 lutego 2021
obrady zarządu
Zarząd ZWRP o podziale środków unijnych z minister Jarosińską-Jedynak
22 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Głos ZWRP w sprawie dochodów samorządowych

pieniądze

Zarząd Związku Województw przeanalizował projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (subwencja rozwojowa) oraz ministerialną prezentację „Proponowane kierunki zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego”.

projekt ustawy nowelizującej UDJST_subwencja rozojowa

kierunki zmian MF

W jego ocenie dokumenty te nie przedstawiają szacunków oraz skutków finansowych, jakie dla poszczególnych korporacji samorządowych przyniosą proponowane kierunki zmian w systemie finansowania samorządów. To zaś skutkuje brakiem możliwości oszacowania i zaopiniowania proponowanych zmian.

Ponadto, jak stwierdził Zarząd ZWRP w stanowisku przyjętym 17 lutego br., wprowadzenie tak istotnych zmian w systemie finansowania samorządów, w tak krótkim okresie, może powodować, że jednostki samorządu terytorialnego będą miały problemy z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletnich Prognozach Finansowych oraz będą zmuszone do wprowadzenia zmian w harmonogramach ich realizacji.

Jednocześnie wątpliwości ZWRP budzi sposób ustalania potrzeb wydatkowych na podstawie danych historycznych, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki w oparciu o ich możliwości finansowe, a nie o faktyczne potrzeby. Zatem, w opinii Zarządu ZWRP, wskazane byłoby zastosowanie obiektywnej analizy potrzeb wydatkowych poszczególnych samorządów.

W przypadku samorządów województw udział środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych w strukturze wszystkich wydatków nie jest tak znaczący w porównaniu do wydatków na ochronę zdrowia i stan zadłużenia szpitali, dla których jest organem tworzącym.

– Proponowane zmiany w systemie finansowania samorządów nie definiują samorządów biednych i bogatych. O tym, czy dana jednostka samorządu terytorialnego jest bogata, czy biedna nie mogą decydować jedynie dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dodatkowy strumień środków finansowych przykładowo pochodzący z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – czytamy w stanowisku ZWRP.

– Mechanizm wyrównywania poziomego powinien mieć charakter przejściowy i uzupełniający w stosunku do bezpośrednich transferów z budżetu państwa. System powinien uwzględniać także skutki cyklicznych wahań w gospodarce narodowej. Okresowe funkcjonowanie wpłat na system korekcyjno – wyrównawczy powinno stanowić źródło informacji dla władz centralnych, jak w przyszłości kształtować dochody własne JST, subwencje i dotacje, by nie dochodziło do rażącej niewspółmierności potencjału finansowego poszczególnych samorządów. – wynika ze stanowiska.

Jak zauważa Zarząd, proponowane zmiany w systemie finansowania samorządów nie wskazują minimalnej kwoty dochodów jaką powinna otrzymać każda jednostka samorządu terytorialnego na realizację podstawowych zadań statutowych.

Zarząd Związku Województw RP wnosi też, w zakresie proponowanych obszarów wydatkowych, dotyczących województw, o wprowadzenie działu 851 Ochrona zdrowia.

stanowisko zarządu