fbpx

Zakończyła się II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland w Poznaniu

Nowatorski akcelerator dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Nowatorski akcelerator dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii
15 maja 2023
Zarządzanie kryzysowe i finanse UE tematami sesji plenarnej KR z udziałem Marszałka
Zarządzanie kryzysowe podczas sesji plenarnej KR z udziałem Marszałka Woj. Wielkopolskiego
29 maja 2023
Pokaż wszystkie

Zakończyła się II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland w Poznaniu

Zakończyła się II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland w Poznaniu

Za nami II edycja Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2Poland. To dwudniowe wydarzenie, które odbywało się w dniach 16-17 maja, zgromadziło tysiące uczestników oraz setki prelegentów, a jego współorganizatorem i Regionem Gospodarzem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Forum otworzyli: Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania oraz Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP.

Pierwszy dzień był w większości dedykowany zagadnieniom z perspektywy biznesu. Odbyło się wiele paneli i warsztatów, m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, certyfikacji pochodzenia wodoru, roli wodoru w transporcie i dekarbonizacji zakładów produkcyjnych, wodorze jako najlepszym dostępnym magazynie energii z OZE, rynkach zbytu dla wodoru i technologii wodorowych. W jednym z warsztatów na temat krytycznych punktów w rozwoju dolin wodorowych wziął udział Jacek Bogusławski. Stowarzyszenia krajowych organizacji wodorowych regionu Europy Środkowo-Wschodniej i państw nadbałtyckich podpisały porozumienie 3 Seas Hydrogen Council.

Drugiego dnia na H2Poland dominowała tematyka z perspektywy krajowej i regionalnej oraz samorządów lokalnych. Debaty: „Ekosystem wodorowy w polityce klimatycznej” otworzył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Gospodarz Regionu.

Wysłuchano wystąpienia on-line Fransa Timmermansa, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej pod znaczącym przesłaniem: „Because the world is watching us. And because they will not forgive us if we fail – again – to prevent the worst.”

Dwie debaty o przyszłości

Tego dnia odbyły się także dwie debaty. Pierwsza pt.„THE CHALLENGES WE FACE TOGETHER”, z udziałem: Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Petera Kasprzaka, Dyrektora Hydrogen Australia, Pietera Bouwer, Regionalnego Komisarza ds. handlu, Clean Technology (Europa), Ambasada Kanadyjska w Berlinie, Ahmeda Berrichi, Dyrektora Algerian Investment Promotion Agency oraz Martina Kremera, Konsula Generalnego Niemiec.

Druga debata „WODOROWA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”, prezentowała wyzwania z perspektywy naszej części Europy, a uczestniczyli w niej: Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zdeněk Karásek, Pełnomocnik Gubernatora ds. regionów węglowych w okresie transformacji, Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ján Weiterschütz, Przewodniczący Słowackiego Narodowego Stowarzyszenia Wodorowego, Mieczysław Obiedziński, Prezes TUV SUD Polska, dr Attila Nyikos, CEO Hungarian Hydrogen Technology Association.

Wręczono nagrody w konkursach: ogólnopolskim „H2IDEA” oraz wielkopolskim „Studencki Pomysł na Start-up Wodorowy”. W drugim dniu H2Poland odbyło się ponad 15 paneli m.in. hub wodorowy – Port Lotniczy Poznań Ławica, kadry dla edukacji wodorowej, nowoczesne rozwiązania energetyczne dla wsi, niskoemisyjne i energooszczędne rozwiązania w sektorze mieszkaniowym i usług publicznych oraz zrównoważone budownictwo – nowoczesne budynki prefabrykowane z wykorzystaniem technologii wodorowych.

Nowa strategia dla Wielkopolski

Jednym z ważniejszych wydarzeń na H2Poland była premiera Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku. Jacek Bogusławski podziękował uczestnikom konsultacji społecznych, w tym przedstawicielom samorządów, biznesu, sektora nauki.

Strategia jest konsekwencją postępujących zmian klimatycznych oraz rosnących potrzeb dekarbonizacyjnych. Technologie wodorowe mają pozwolić na stworzenie warunków rozwoju lokalnego ekosystemu, bazującego na tanich i nisko oraz zeroemisyjnych nośnikach energii.

Podczas wspólnej dyskusji, w której uczestniczyli: Walerian Majewski, ekspert Nexus Consultants, Grzegorz Pawelec, Intelligence Director Hydrogen Europe, Aivars Starikovs, Prezes Łotewskiego Stowarzyszenia Wodorowego oraz Jakub Kupecki, Dyrektor Instytutu Energetyki, wskazano na potrzebę wykorzystania potencjału lokalnych przedsiębiorstw i zwiększenia możliwości ich włączenia w łańcuch wartości gospodarki wodorowej.

Stwierdzono, że „musimy być odważni w naszych marzeniach”, a sam proces wdrażania technologii wodorowych wymaga zmiany dotychczasowego myślenia w zakresie analizy opłacalności inwestycji. Podkreślono, że budowa efektywnych ekonomicznych modeli biznesowych jest już dzisiaj możliwa oraz należy wykorzystywać doświadczenia, zarówno lokalne, jak i te z rynku europejskiego.

Doliny wodorowe

Drugi istotnym panelem były „Doliny wodorowe – budowa regionalnych ekosystemów”. Eksperci debatowali nad znaczeniem dolin wodorowych w procesie budowy gospodarki wodorowej. Ważne miejsce zajęła kwestia w jaki sposób doliny wodorowe mogą przyczynić się do realizacji celów klimatycznych i gospodarczych UE wynikających z pakietów Fit for 55 i REPowerEU. Uczestnicy zgodnie uznali, że władze regionalne i lokalne oraz duże podmioty gospodarcze odgrywają kluczową rolę w rozwoju Dolin Wodorowych.

– Z punktu widzenia władz Samorządu Województwa Wielkopolskiego kluczowe jest, aby proces tworzenia i wdrażania zielonych rozwiązań oparty był na wykorzystaniu lokalnego potencjału biznesowego i naukowego, przy wsparciu władz samorządowych oraz współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Dlatego też przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu wsparcie procesu m.in. poprzez integrację środowisk, np. w grudniu 2019 r. została powołana Wielkopolska Platforma Wodorowa, a w lipcu 2021 r. odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej – mówił Jacek Bogusławski.

Przedstawione zostały również przykłady istniejących już projektów np. Amber Hydrogen Valley, który prowadzony jest przez PKN Orlen oraz zakres wsparcia jakie mogą otrzymać doliny wodorowe w ramach finansowanie ze środków UE. W panelu uczestniczyli: Jacek Bogusławski, Tomasz Pelc, Prezes Nexus Consultansts, Wojciech Lach, Kierownik Projektu, Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, PKN ORLEN, Francisco Vigalondo, Stowarzyszenie Dolin Wodorowych S3, Daniel Minařík, Prezes Zarządu Morawsko-Śląskiego Klastra Wodorowego i Pełnomocnik Gubernatorów ds. wodoru, Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Koleje wodorowe oferują podobne osiągi i zasięg do tradycyjnych pociągów z napędem spalinowym, co oznacza, że mogą być stosowane na dłuższych trasach i spełniać wymagania transportu pasażerskiego i towarowego – przekazał podczas panelu nt. transportu kolejowego Jacek Bogusławski.

Województwo Wielkopolskie udostępniło również przestrzeń swojego stoiska na targach H2Poland przedstawicielom biznesu, nauki i samorządu, tworzącym wielkopolski system wodorowy. W tej właśnie przestrzeni podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy firmą Graphen, uczestnikiem projektu SWW „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, laureatem nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii H2Wielkopolska, a Stowarzyszeniem Energooszczędne Domy Gotowe w celu realizacji projektów uwzględniających wykorzystanie technologii wodorowych w budownictwie. Firma jest również członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Jest to przykład modelowej współpracy wielkopolskich MŚP z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na stoisku poznańskich uczelni – sygnatariuszy deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej (UAM, PP, UP), które zorganizował Samorząd Województwa, prezentowano dokonania wodorowe studentów i kadry naukowej.

źródło: umww.pl