fbpx

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne – konsultacje Rekomendacji UZP

autobus
Nowoczesne rozwiązania w publicznym transporcie zbiorowym w jst. Konferencja NIST
18 marca 2021
nauczyciel
Są już Wytyczne PPP 2.0
18 marca 2021
Pokaż wszystkie

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne – konsultacje Rekomendacji UZP

laptop

Urząd Zamówień Publicznych przekazuje do konsultacji II tom rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne pn. „OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny”.

OPZ-i-przygotowanie-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-system-informatyczny_material-do-konsultacji (1)

Dokument jest efektem wspólnych prac grupy roboczej zajmującej się kwestiami zamówień publicznych na systemy informatyczne. W czerwcu 2020 r. opublikowany został I Tom Rekomendacji poświęcony czynnościom przygotowawczym przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny Czynnosci-przygotowawcze-zamowienie-publiczne-na-system-informatyczny.pdf (uzp.gov.pl)

W pracach grupy roboczej, obok przedstawicieli Urzędu, biorą udział reprezentanci zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie. Są to: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych, Izba Gospodarki Elektronicznej.

Kolejnym krokiem jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych, w związku z czym UZP przekazuje dokument z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag do opracowanej treści opracowania.

Uwagi można przekazywać do 23 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl