fbpx
Forum Bankowo-Samorządowe 2022 już 7 grudnia
25 listopada 2022
Zmiana finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rekomendacje AOTMiT
28 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Ze szkolenia dla koordynatorów ds. ZWRP

23-24 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu koordynatorów ds. Związku Województw RP z pracownikami Biura Związku. Jego celem było usprawnienie komunikacji między urzędami marszałkowskimi a Biurem ZWRP.

Była to okazja to bliższego poznania się osób, które na co dzień zajmują się kontaktami z pracownikami Biura Związku Województw RP, odpowiadając m. in. na pisma i telefony.

Dyrektor Biura Związku Jakub Mielczarek opowiedział o zadaniach i celach Związku, przybliżając skalę pracy, jaką na rzecz członkowskich samorządów wykonuje ZWRP.

Każdy z obecnych pracowników Biura zaprezentował zakres wykonywanych przez siebie zadań. Koordynatorzy opowiedzieli o tym, na jakich stanowiskach są zatrudnieni w urzędach i jak wygląda ich współpraca ze Związkiem.

Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie wykonywanych obowiązków, zdiagnozowali przeszkody i potrzeby z tym związane. Dzięki temu powstały rekomendacje, które mogą pomóc w wykonywaniu zadań na stanowisku koordynatora ds. ZWRP w każdym urzędzie marszałkowskim w kraju.