fbpx

Zmiana finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rekomendacje AOTMiT

Ze szkolenia dla koordynatorów ds. ZWRP
25 listopada 2022
Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST
1 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Zmiana finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rekomendacje AOTMiT

W odpowiedzi na stanowisko Zarządu ZWRP z 21 kwietnia 2022 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych pismem z 20 listopada br. resort zdrowia informuje, że Minister Zdrowia zlecił Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji w zakresie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowo w zleceniu Minister Zdrowia polecił wykonanie wariantowo analiz:

  • związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę;
  • związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r.;
  • uwzględniających symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń, wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • uwzględniających odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania.

W efekcie Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i przygotował rekomendację nr 65/2022 z 13 lipca 2022 r. i opublikował ją w formie obwieszczenia.