fbpx
Zmiana finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rekomendacje AOTMiT
28 listopada 2022
Senatorowie przeciwni dofinansowaniu WORDów przez województwa
1 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST

29 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Jan Grabkowski, starosta poznański (Związek Powiatów Polskich).

 

Ceny energii

Jednym z tematów poruszonych podczas posiedzenia były kwestie energii elektrycznej w związku z wprowadzeniem przepisów o maksymalnych cenach energii oraz obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zobacz: Obowiązek zmniejszenia zużycia energii w jednostkach sektora finansów publicznych – Polskie Regiony

Strona samorządowa zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu nowych regulacji problemem stało się nieprzystępowanie firm energetycznych do ogłaszanych przez samorządy przetargów na zakup energii elektrycznej. Jeśli już się pojawiają, to proponowane warunki są często wygórowane. Przykładowo przy przetargu ogłoszonym przez miasto Łódź, wśród nie podlegających negocjacji warunków przedsiębiorstwo energetyczne zaproponowało opłatę handlową od jednego punktu, która miałaby wynosić od 35 do 200 zł. Taką samą propozycję dostał Wrocław, który ma takich punktów ok. 4 tysiące.

W odpowiedzi Paweł Pikus, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w resorcie klimatu i środowiska zapewnił, że jakiekolwiek opłaty handlowe, które przedsiębiorstwa starają się dopisać są bezprawnym działaniem. A cena całkowita energii powinna zamykać się w cenie maksymalnej, czyli 785 zł za 1MWh. Żadne dodatkowe opłaty nie mogą być naliczane.

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska poinformowała, że rząd stara się rozwiązać problem z dostawami energii i chronić jednostki samorządu terytorialnego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzając nowe przepisy. – Nie powinno być tak, że realizacja tych przepisów jest w jakikolwiek sposób opóźniana czy wręcz blokowana – stwierdziła minister.

 

Opłaty za modernizację infrastruktury kolejowej

W porządku obrad znalazł się m.in. projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Mec. Rafał Cieślik ze Związku Województw RP zaproponował, aby w projektowanych przepisach przewidzieć obniżenie opłat do infrastruktury dla jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, będących organizatorami transportu kolejowego, które współfinansują budowę/ modernizację infrastruktury kolejowej w ramach Programu Kolej+.

 

Związek Województw RP przedstawił także swoich kandydatów do Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wspierającego instytucję zarządzającą w procesie monitorowania, wdrażania i zarządzania Planem : Antoniego Konopkę, wicemarszałka województwa opolskiego oraz Piotra Pilcha, wicemarszałka województwa podkarpackiego.

W sumie w ramach posiedzenia KWRiST rozpatrzyła prawie 60 punków dotyczących projektów aktów prawnych oraz wniosków informacyjnych.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 20 grudnia br.

Związek Województw RP na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.