fbpx

Senatorowie przeciwni dofinansowaniu WORDów przez województwa

Z listopadowego posiedzenia plenarnego KWRiST
1 grudnia 2022
Wykorzystajmy kryzys dla wzmocnienia lokalnych systemów żywnościowych
1 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Senatorowie przeciwni dofinansowaniu WORDów przez województwa

29 listopada br. odbyło się posiedzenie senackich komisji: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Omawiając nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami druk senacki nr 862, druki sejmowe nr 2667, 2712 i 2712-A, poseł Tadeusz Chrzan podkreślił, że realizuje ona postulaty m.in. wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD). Nowe przepisy umożliwiają przekazywanie dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD z budżetu województwa na realizację zadań publicznych. Zasady ich udzielania zostaną określone przez sejmik województwa. Dotacje będą limitowane, ich wysokość wyniesie do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z wykonaniem tych zadań. Ustawa przewiduje też zmiany Wynagradzania egzaminatorów nie będą określane – tak jak dotychczas – w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa. Zgodnie z nowelą wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień prawa jazdy każdej kategorii nie może przekroczyć 50 zł, a części praktycznej – 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii.

Ustawa nie budziła zastrzeżeń legislacyjnych. Senatorowie negatywnie ocenili nałożenie na samorząd województwa nowego zadania – dofinansowywanie działalności WORD – bez zapewnienia jego finansowania z budżetu państwa i zdecydowali o odrzuceniu noweli.

W posiedzeniu połączonych senackich Komisji uczestniczyli przedstawiciele Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przeczytaj: Petycja ZWRP do Marszałek Witek w sprawie WORD-ów – Polskie Regiony

1 grudnia 2022 r. sejmowa Komisja Infrastruktury negatywnie zaopiniowała wniosek Senatu RP o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

źródło: informacja własna, senat.gov.pl