fbpx
Odkryj Opolskie!!
20 maja 2023
Spotkanie Sekretarzy Województw
22 maja 2023

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podjęła inicjatywę w zakresie zmiany ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o Przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. 

W proponowanym projekcie, po stronie samorządowej, do prac w komisji mieliby dołączyć przedstawiciele kolejnych dwóch korporacji: Związku Samorządów Polskich oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

W punkcie dotyczącym zmian w ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego głos krytyczny w imieniu ZWRP zabrał Doradca ZWRP Pan mec. Rafał Marchewka w oparciu o stanowisko Zarządu ZWRP ws. zmian w KWRiST.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem przebiegu komisji:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=01D5F3E419C0D634C12589AD002FD969&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T