fbpx

Aż 70 mln zł na budowę urządzeń wodnych w Łódzkiem

Dotacje dla spółek wodnych w Łódzkiem
22 kwietnia 2024
Wyjątkowy Dom w Łodzi
Wyjątkowy Dom w Łodzi
20 maja 2024
Pokaż wszystkie

Aż 70 mln zł na budowę urządzeń wodnych w Łódzkiem

Aż 70 mln zł na budowę urządzeń wodnych w Łódzkiem

Urząd Marszałkowski przekazuje kolejne środki na walkę z suszą rolniczą w Łódzkiem. Tym razem to aż 70 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, za które spółka Wody Polskie wybuduje na rzekach naszego województwa urządzenia pozwalające lepiej retencjonować wodę.

– Nasz region, tak jak cała Polska, doświadcza skutków zmian klimatu – niedoboru wody i zagrożenia suszą rolniczą – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – To ogromne wyzwanie dla naszego województwa. W ostatnich latach znacznie zwiększyliśmy środki na walkę z suszą. To po prostu konieczność, bo problem dotyczy nas wszystkich.

Właśnie w ramach tych działań Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął dwa nabory wniosków na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”.

Pierwszy to pomoc w realizacji 27 projektów gmin z Łódzkiego na łączną kwotę ponad 12,3 mln zł. Wsparcie to samorządy przeznaczą na budowę lub przebudowę małych zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które służyć będą zwiększeniu zdolności do gromadzenia i wykorzystania wody na terenach rolniczych. Umowy z gminami zostały już podpisane.

Drugi nabór to aż 70 mln zł na realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiego 7 projektów, polegających na budowie urządzeń wodnych – jazów i progów – na ciekach rzecznych województwa łódzkiego.

Co konkretnie i gdzie zostanie wykonane?

Na terenie gminy Piątek w powiecie łęczyckim przeprowadzona zostanie regulacja koryta rzeki Moszczenicy.

Na rzece Słudwia w gminie Zduny (powiat łowicki) wybudowane zostaną aż 3 jazy. Obiekty będą piętrzyć i retencjonować wodę.

– To dla naszej gminy bardzo ważna inwestycja i doskonała wiadomość – mówi Krzysztof Skowroński, wójt gminy Zduny. – Powiat kutnowski i część powiatu łowickiego, w tym gmina Zduny, to tereny o najniższych średnich opadach w województwie. Gospodarka wodna jest naprawdę bardzo utrudniona. W przypadku obfitych opadów na wiosnę łąki są zalane, a rolnicy nie mogą korzystać ze swoich terenów. Te urządzenia, które powstaną na Słudwi pozwolą lepiej retencjonować wodę, zatrzymywać ją tam, gdzie jest potrzebna.

Także na Kanale Stradzewskim w gminie Bedlno w powiecie kutnowskim odtworzone zostaną urządzenia piętrzące wodę, która służyć będzie do nawadniania użytków rolnych.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Strugi poprzez budowę jazu będzie realizowane w gminie Piątek w powiecie łęczyckim. Pozwoli to na retencjonowanie wody w korycie i na podniesienie poziomu wód gruntowych.

Budowa jazu na rzece Ochni zostanie zrealizowana w gminie Nowe Ostrowy w powiecie kutnowskim. W ten sposób zwiększą się zdolności retencyjne zlewni rzeki, łatwiej będzie więc przeciwdziałać skutkom suszy.

Przypomnijmy, że kilka lat temu marszałek województwa zawarł porozumienie z Wodami Polskimi, by móc wspólnie realizować zadania gospodarki wodnej, zwłaszcza jeśli chodzi o zwiększanie retencji wód. Cel to zwiększenie poziomu wody i doprowadzenie jej do terenów rolnych. – Nie ma wątpliwości, że susza będzie do nas wracać, dlatego staramy się robić wszystko, co możliwe, by dobrze się do tego przygotować – dodaje Grzegorz Schreiber.

lodzkie.pl