fbpx
Wokół łódzkich szpitali powstaną nowe ogrody
Wokół łódzkich szpitali powstaną nowe ogrody
5 kwietnia 2024
Aż 70 mln zł na budowę urządzeń wodnych w Łódzkiem
Aż 70 mln zł na budowę urządzeń wodnych w Łódzkiem
13 maja 2024
Pokaż wszystkie

Dotacje dla spółek wodnych w Łódzkiem

Ponad 3 miliony złotych z budżetu województwa łódzkiego trafi w tym roku do spółek wodnych z naszego regionu. Pieniądze zostaną przeznaczone na konserwację rowów i związanych z nimi budowli.

Decyzję o przyznaniu 66 spółkom pomocy finansowej w formie dotacji podjął Zarząd Województwa Łódzkiego. Dzisiaj informacje na ten temat przekazał Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

Zakres prowadzonych prac obejmował będzie przede wszystkim odmulanie rowów, wykaszanie roślinności, wycinkę drzew i krzewów ze skarp i dna rowów. To też dotacja na konserwację oraz naprawę mostków, przepustów i wylotów drenarskich – wyliczał Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. – Wszystko to będzie służyć lokalnej społeczności i ją wspierać podczas różnych anomalii pogodowych.

Spółki wodne z Łódzkiego planują roboty warte w sumie ponad 6 mln zł. Z kolei łączna wartość środków przyznanych przez zarząd wynosi ponad 3 mln zł, czyli o ponad pół miliona zł więcej niż przed rokiem. Maksymalna kwota dotacji to 50 proc. wartości zadania.

– Na nowo wybudowanych osiedlach w trakcie budowy dochodzi do uszkodzeń urządzeń melioracyjnych. Na odnowę tych sprzętów potrzebujemy ogromnych środków. Dlatego bardzo dziękuję zarządowi województwa łódzkiego za przyznaną dotację. Będziemy mogli za te pieniądze naprawiać urządzenia i przywracać je do użyteczności, żeby mieszkańcy nie byli zalewani – mówił Marek Kubasiński, przedstawiciel Spółki Wodnej „Kutnowianka”.

Pieniądze dla spółek wodnych pomogą w walce z suszą rolniczą w naszym regionie. Województwo łódzkie, tak jak cała Polska, doświadcza skutków zmian klimatu – niedoboru wody i zagrożenia suszą rolniczą. To ogromne wyzwanie dla naszego regionu i samorządu województwa łódzkiego. W kadencji 2018 – 2023 podwoiliśmy środki przeznaczone na walkę z suszą. To konieczność, bo problem dotyczy przecież nas wszystkich. W lutym tego roku samorząd województwa łódzkiego przeznaczył ze swojego budżetu ponad 5 mln zł na dotacje do renowacji zbiorników wodnych. To ważne inwestycje w gminach naszego regionu w kontekście zmniejszenia ryzyka powodziowego i zapobiegania skutkom suszy. Ponad 12 mln z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin na budowę małych zbiorników retencyjnych. I kolejne 70 mln dla Wód Polskich na budowę jazów i progów na ciekach rzecznych Łódzkiego.

lista dostępna jest tutaj: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/dotacje-dla-sp%C3%B3%C5%82ek-wodnych

lodzkie.pl