fbpx

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Kolejne umowy z lubelskiego RPO

Lubelszczyzna wesprze rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy
22 kwietnia 2021
zioła
Lubelski konkurs Kobieta Gospodarna Wyjątkowa 2021
5 maja 2021
Pokaż wszystkie

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Kolejne umowy z lubelskiego RPO

pieniądze

Marszałek Województwa Lubelskiego wręczył dziś kolejnych 5 umów na realizację zadań z zakresu promocji niskoemisyjności. Beneficjenci to: gmina Borki, Dzwola, Ludwin, Wilków oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Łączna wartość dofinansowania ww. umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego to ponad 5,7 mln zł.

 

– Dzięki unijnemu wsparciu ulice w wielu gminach w regionie będą lepiej oświetlone, a co za tym idzie, ograniczona zostanie także emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

– mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Ochrona środowiska to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego przewidziano wsparcie działań mających na celu m.in. wymianę starych opraw oświetleniowych, czy instalację energooszczędnego oświetlenia typu LED. Wsparcie takich projektów jest możliwe z Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 

Kolejne zwiększenie alokacji przez Zarząd Województwa Lubelskiego pozwoliło na wybranie do dofinansowania ostatnich 7 projektów z listy rankingowej (gmina Milejów oraz gmina miejska Biała Podlaska odbiorą umowy w późniejszym terminie). Początkowa kwota alokacji w tym konkursie wynosiła nieco ponad 23 mln zł, a dzięki w sumie sześciokrotnemu zwiększeniu alokacji teraz jest to ponad 90 mln zł.

 

Gmina Borki będzie realizowała projekt pn. Budowa i Modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Borki. Tamtejszy samorząd wybuduje kablowe oświetlenie w miejscowościach: Borki, Pasmugi, Maruszewiec, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia (Siarczysta Góra), Krasew oraz Osownie. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w ramach realizacji tego projektu wyniesie 8,70 [tony równoważnika CO2/rok], a wsparte łącznie zostaną 203 sztuki energooszczędnych punktów świetlnych. Na ten projekt przeznaczono ponad 2,1 mln zł (z czego wsparcie z UE to blisko 1,5 mln zł).

 

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie na projekt Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola z nieco ponad 741 tys. zł unijnego dofinansowania. Zakłada on modernizację 389 punktów oświetleniowych wraz z wymianą 331 wysięgników, wymianę zabezpieczeń wraz z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach, modernizację 36 szaf oświetleniowych oraz budowę 20 nowych punktów oświetlenia.

 

Gmina Wilków zrealizuje projekt pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Wilków. Zakłada on wymianę istniejących wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych na oprawy typu LED. W sumie będzie ich 454 sztuki. Wsparcie ze środków UE to prawie 450 tys. zł, a łączny koszt inwestycji to ponad 650 tys. zł.

 

Gmina Ludwin otrzymała dofinansowanie na projekt Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ludwin. Dzięki niej zostanie zmodernizowanych 657 istniejących punktów świetlnych, powstanie 21 nowych oraz dobudowanych 80, które zasilane będą z odnawialnych źródeł energii. Projekt

w kwocie niewiele ponad 3 mln zł, zakłada wsparcie łącznie 758 punktów świetlnych. Unia dołoży do niego ponad  2,1 mln zł.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zrealizuje wartą blisko 1,5 mln zł inwestycję, która zakłada poprawę jego efektywności energetycznej oraz warunków oświetleniowych świadczenia usług medycznych. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe poprzez wymianę 1 956 opraw oświetlenia podstawowego oraz 797 opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku. Szacuje się, że te działania pozwolą na zmniejszenie zużycia energii przez placówkę o 43,63 %. Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej SP ZOZ w Łęcznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne uzyskał nieco ponad 965 tys. zł wsparcia z Funduszy Europejskich.

 

Projekty są realizowane w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.