fbpx

Jak zwiększyć poziom finansowania świadczeń zdrowotnych

VI edycja krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” za nami
VI edycja krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” za nami
17 maja 2023
Zakończyły się spotkania koordynatorów ds. zmian w prawie pracy
19 maja 2023
Pokaż wszystkie

Jak zwiększyć poziom finansowania świadczeń zdrowotnych

Właściwe finansowanie usług opieki zdrowotnej to bezpieczeństwo pacjentów i poprawa jakości świadczonej opieki. To również podstawa zatrudnienia dla personelu medycznego i innych pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek medycznych.

Aktualnie polski legislator nie zapewnia dostawcom usług żadnej pewności, że wzrost kosztów opieki zdrowotnej zostanie zrekompensowany przez dodatkowe środki finansowe. Mało tego, świadczeniodawcy mają szereg dodatkowych obowiązków, które bezpośrednio prowadzą do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej.  Dlatego organizacje z branży medycznej, w tym Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, wraz ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP opracowały gotowy do wdrożenia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z danymi OECD publiczne nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB, w ujęciu nominalnym, jak i przy uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza są jednym z najniższych wśród europejskich państw, które należą do OECD. Z dostępnych danych wynika, że w Polsce nakłady te nie przekraczają 5% PKB.

– Jesteśmy w ogonie Europy. Według danych za 2021 rok daleko nam nie tylko do liderów, w tym Austrii (9,6% PKB) i Danii (9,3% PKB), ale nawet do krajów, takich jak: Estonia (5,9% PKB), Litwa (5,5%) czy nawet Węgry (5,3% PKB), gdzie sytuacja ekonomiczna jest obecnie znacznie gorsza niż w Polsce – zauważa Roman Kolek, były wicemarszałek województwa opolskiego, przedstawiciel Związku Województw RP.

Zmiana na lepsze

– Proponujemy nałożenie na Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego obowiązku przeprowadzenia analizy dotyczącej sposobu lub poziomu finansowania  świadczeń opieki zdrowotnej – zaznacza Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

– Naszym celem jest doprowadzenie do  stanu, w którym AOTMiT będzie zobowiązany do brania pod uwagę przy wycenie świadczeń czynników makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na koszty udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – dopowiada Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Projekt zmian zakłada, że minister ds. zdrowia będzie miał możliwość zlecenia prezesowi AOTMiT przygotowania raportu i rekomendacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Autorzy projektu nowelizacji ustawy apelują jednak o możliwość zgłaszania przez partnerów społecznych uwag do raportu i rekomendacji prezesa AOTMiT, a także o zwiększenie transparentności procesu zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada również umożliwienie reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców składania do ministra zdrowia wniosków w sprawie dokonania zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego.

– Mamy nadzieję, że nasza oddolna, apolityczna inicjatywa spotka się z żywym zainteresowaniem rządu, ministra zdrowia i parlamentarzystów – podsumowuje Dariusz Rajczyk, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Poniżej link do stanowiska Zarządu ZWRP w tej sprawie:
https://polskieregiony.pl/stanowisko-zarzadu-zwrp-dot-finansowania-swiadczen-opieki-zdrowotnej/