fbpx

Komisja ds. Infrastruktury ZWRP w sprawie kaskadowego przekazywania starodroży

Ze spotkania koordynatorów ds. ochrony sygnalistów
10 maja 2022
Głos ZWRP w sprawie budżetów obywatelskich
12 maja 2022
Pokaż wszystkie

Komisja ds. Infrastruktury ZWRP w sprawie kaskadowego przekazywania starodroży

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (UD316), Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje postulat samorządów województw do uwzględnienia na dalszych etapach prac.

W jej ocenie nowa propozycja zmiany przepisu art. 10 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wskazana w projekcie nie poprawi obecnie obowiązujących regulacji, a wręcz pozbawi zarządy województw możliwości tworzenia spójnego układu dróg publicznych.

A to dlatego, że zaproponowana zmiana zakłada, że w przypadku zw. kaskadowego mechanizmu sejmik województwa nie będzie mógł pozbawić kategorii drogi wojewódzkiej odcinka danej drogi krajowej, która została zastąpiona przez autostradę lub drogę ekspresową.

– Powyższa regulacja zmienia sens i skutki prawne względem wcześniejszej propozycji zmiany przepisu art. 10, niemniej nadal całkowicie pomija złożoność układów sieci drogowej. W ocenie Komisji przyczyni się do pozostawiania w sieci dróg wojewódzkich odcinków dróg nie mających powiązań z innymi drogami i nie tworzących spójnej, uporządkowanej sieci dróg. (…). Postuluje się zachowanie aktualnego mechanizmu przekazywania „starodroża” po wybudowaniu przez zarządcę dróg krajowych nowej drogi, gdyż tryb ten pozwala podejmować racjonalne działania służące tworzeniu spójnego układu dróg publicznych wszystkich kategorii. Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają regulację zasobu dróg w celu ujednolicenia funkcji dróg danej kategorii i ułatwiają przeprowadzanie zmian w sieci drogowej w kierunku określonym w definicji, w tym tworzenie przebiegów korzystniejszych funkcjonalnie. – czytamy w stanowisku Komisji z 11 maja br.

stanowisko Komisji ZWRP