fbpx

Kwietniowe spotkania zespołów KWRiST: rewizja KPO i nie tylko

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 już 22 i 23 kwietnia
10 kwietnia 2024
Wkrótce kolejne szkolenie ZWRP z cyklu dla sektora NGO
12 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Kwietniowe spotkania zespołów KWRiST: rewizja KPO i nie tylko

Kwiecień okazał się bardzo aktywnym miesiącem dla zespołów działających w ramach KWRiST. Tylko w minionym tygodniu odbyło się pięć posiedzeń, dotyczących m.in. KPO. Zapraszamy do przeglądu działalności Zespołów podczas spotkań.

Cykl posiedzeń otworzyło to Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa. Poza tematem rewizji KPO w agendzie pojawił się także Wniosek strony samorządowej zgłoszony na styczniowym posiedzeniu KWRiST o informację dotyczącą rozstrzygnięcia Programu „Bonus Frekwencyjny dla gmin do 20 tyś. mieszkańców” w części dot. Kół Gospodyń Wiejskich i budżetu obywatelskiego.

Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych spotkał się 9 kwietnia, by omówić m.in. propozycję rewizji KPO. Omówiono też projekty ustaw np. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju czy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 rok. W agendzie pojawiły się też rozporządzenia Ministra Finansów, m.in. o nabyciu własności przedsiębiorstwa i w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup. Wstępnie rozpatrzono także projekt rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.

Także 9 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Oprócz tematu rewizji KPO w agendzie pojawiły się m.in. projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia (zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmieniający rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest oraz to dotyczące kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych).

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu obradował 10 kwietnia w siedzibie MSWiA. Zespół omówił propozycję rewizji KPO. ZWRP zgładzało liczne uwagi, do których Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej się odniosło. W agendzie pojawił się także projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówiono też propozycję podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2024 r.

Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej spotkał się zdalnie 11 kwietnia. Omówiono przede wszystkim propozycję rewizji KPO (przypomnijmy, że marcowa KWRiST upoważniła zespół do wydania opinii wiążącej). Debatowano także nad rozporządzeniami Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej – o pomocy de minimis (w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i programów Interreg), a także o udzielaniu pomocy na zieloną transformację miast i pomocy inwestycyjnej m.in. na infrastrukturę sportową. Pojawił się także temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Obradom Zespołu ds. Międzynarodowych współprzewodniczył Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego, a prowadził je Jacek Protas – Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W obradach uczestniczyli również m.in.: Rafał Cieślik – adwokat, dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz przedstawiciele Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.