fbpx

Wkrótce kolejne szkolenie ZWRP z cyklu dla sektora NGO

Kwietniowe spotkania zespołów KWRiST: rewizja KPO i nie tylko
11 kwietnia 2024
Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci
Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci
12 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Wkrótce kolejne szkolenie ZWRP z cyklu dla sektora NGO

Już pod koniec kwietnia odbędzie się kolejne szkolenie dla członków Zespołu Koordynatorów ds. III sektora (NGO i inne). Będzie to już trzecie wydarzenie tego typu w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Cykl rozpoczęliśmy jeszcze w grudniu 2023 r. Zaproszenie do wspólnego działania przyjął od ZWRP Łukasz Waszak, który zgodził się przygotować dla uczestników szkoleń zagadnienia związane ze współpracą finansową pomiędzy samorządem województwa, a organizacjami pozarządowymi.

Ideą przyświecającą cyklowi szkoleń jest wymiana doświadczeń w zakresie współpracy, a także poznanie możliwych rozwiązań upraszczających procedury (a jednocześnie zgodnych z obowiązującymi przepisami).

Zakładane efekty realizacji programu to m.in. uspójnienie wiedzy na poziomie samorządów w zakresie praktyk realizowanych przy zlecaniu zadań, uruchomienie procedur upraszczających realizację zadań publicznych na linii samorząd województwa – NGO, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy urzędnikami odpowiedzialnymi w urzędach marszałkowskich za realizację procedur zlecania zadań publicznych.

Dotychczas odbyły się dwa szkolenia: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – jak prawidłowo przygotować postępowanie konkursowe?” (zrealizowane w grudniu 2023) oraz „Jak uprościć system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym?” (z 31.01.2024). Każde z tych wydarzeń zgromadziło ok. 20 uczestników.