fbpx

Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci

Wkrótce kolejne szkolenie ZWRP z cyklu dla sektora NGO
12 kwietnia 2024
W MSZ o współpracy z samorządami
W MSZ o współpracy z samorządami
12 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci

Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci

Od stycznia 2024 w ramach Zespołu Koordynatorów ds. Kadr i Płac działa podzespół Planów Równości Płci. By wesprzeć jego działania i ułatwić członkom współpracę, ZWRP zainicjowało cykl szkoleń.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 23 stycznia 2024 roku, miało na celu umożliwienie wzajemnego poznania się członków nowego podzespołu. Stało się ono także okazją do omówienia przyszłej działalności (zgodnie z założeniem już w pierwszym kwartale 2024 roku miała ona nabrać tempa).

Dlaczego efektywność podzespołu jest aż tak istotna? Otóż w grę wchodzą niemałe pieniądze. Zgodnie z nowym kryterium kwalifikowalności do programu Horyzont Europa, jednostki publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, urzędy, miasta czy ministerstwa, ale również niektóre organizacje publiczne czerpiące profity ze swojej działalności, są zobligowane do posiadania Planu Równości Płci – GEP (Gender Equality Plan). Posiadanie Planu Równości Płci należy zadeklarować już na etapie składania wniosku o dotację. GEP powinien być wdrożony w momencie podpisania umowy grantowej. W związku z tym, że wiele instytucji będzie aplikować o fundusze z HE, w niektórych Urzędach już rozpoczęto pracę nad GEP.

Jednym z przykładów, gdzie prace nad GEP są dalece zaawansowane, jest Urząd Miasta Poznania. Swoim doświadczeniem podzieliła się z uczestnikami pani Agnieszka Krzyśka, główna specjalistka ds. rozwoju kadr Urzędu Miasta Poznania. Opierając się na poznańskim „case study” zaprosiła członków podzespołu do odbycia tego szkolenia w formule Action Learning.

Jest to metoda, która nie polega otrzymywaniu i przyswajaniu wiedzy, lecz na rozwiązywaniu problemów i dylematów, które w danym momencie są udziałem ludzi i organizacji. Taki sposób organizacji warsztatu pozwolił jego uczestnikom odpowiedzieć sobie na istotne pytania, m.in.

  • Po co nam plan równości płci? Argumenty dla decydentów i sposoby wywierania wpływu.
  • Kto ma przygotować plan równości płci i dlaczego?
  • Jak zorganizować pracę zespołu ds. planu równości płci?
  • Etapy przygotowania planu równości płci – co? jak? kiedy? z kim?

Kolejne spotkanie podzespołu odbyło się w lutym br. i było kontynuacją warsztatu pani Agnieszki Krzyśki. Tym razem uczestnicy odpowiadali na pytania:

  • Jak włączać personel do udziału w tworzeniu planu równości płci?
  • Jak stworzyć treść planu równości płci?
  • Jak dobrze zaplanować wdrażanie planu równości płci?
  • Monitorowanie i ewaluacja – jak to zrobić prosto i efektywnie?

Podczas obu spotkań uczestnicy wymieniali się informacjami dotyczącymi stanu zaawansowania prac w ich macierzystych urzędach. ZWRP już planuje kolejne spotkanie. Ma ono być okazją do podsumowania działań urzędów, a także stanowić platformę do wymiany dobrych praktyk i inspiracji.