Członkowie Zespołu ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP