fbpx
Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci
Wsparcie szkoleniowe dla podzespołu Planów Równości Płci
12 kwietnia 2024
W Sejmie o Strategii Rowerowej
19 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

W MSZ o współpracy z samorządami

W MSZ o współpracy z samorządami

Anna Radwan-Röhrenschef – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkała się z przedstawicielami poszczególnych korporacji samorządowych, by omówić propozycję planu działania i współpracy. Związek Województw RP reprezentowała Magdalena Golan.

Spotkanie odbyło się w siedzibie MSZ 9 kwietnia 2024. W zaproszeniu skierowanym do Jakuba Mielczarka – dyrektora biura ZWRP, podsekretarz stanu Anna Radwan-Röhrenschef podkreśliła:

– Współpraca międzynarodowa samorządów to ważny element budowania wizerunku i pozycji Polski. (…) Jest też uzupełnieniem i wsparciem działań podejmowanych przez Polski MSZ i placówki na całym świecie, budując więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

Wśród uczestniczących w spotkaniu instytucji związanych z samorządem znalazły się: Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP. Poszczególne korporacje podzieliły się informacjami dot. swojej działalności na arenie międzynarodowej. 

Poruszono również m.in. temat: Zespołu do Spraw Międzynarodowych Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej KWRiST, obchodów 20-lecia Polski w UE, a także Prezydencji w Radzie UE (przypada na pierwszą połowę 2025 roku).

W związku z tym, że MSZ zapowiada powrót do bliskiej i regularnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, planowane są kolejne tego typu spotkania.