fbpx
W MSZ o współpracy z samorządami
W MSZ o współpracy z samorządami
12 kwietnia 2024
Zespół Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej o Polityce Spójności post 2027
22 kwietnia 2024

Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego spotkał się w Sejmie 16 kwietnia 2024, by porozmawiać o przyszłości rowerowej mobilności w Polsce, a zwłaszcza o Krajowej Strategii Rowerowej.

Posiedzenie rozpoczęła prezentacja Sylwii Skuty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, która reprezentowała Zespół Koordynatorów ds. Mobilności Rowerowej ZWRP, który funkcjonuje przy Konwencie Marszałków. Nasza przedstawicielka przybliżyła obecnym na posiedzeniu działalność zespołu, genezę jego powstania, największe dotychczasowe osiągnięcia, ale też kluczowe wyzwania stojące przed województwami.

W ramach tego zespołu reprezentujemy wszystkie 16 regionów. Zespół ds. Mobilności Rowerowej funkcjonuje od 2017 roku i jesteśmy głosem wszystkich województw. Działamy nie tylko przy Konwencie Marszałków, ale także przy samym Związku Województw RP. – powiedziała Skuta, a następnie przybliżyła okoliczności powstania Zespołu. – Regiony zdały sobie sprawę, że na poziomie krajowym jest wiele braków w zakresie infrastruktury rowerowej, wiele problemów, które trzeba rozwiązać. I to regiony jako pierwsze „skrzyknęły się” tworząc zespół, który zajmie się ich rozwiązywaniem. Nie było koordynacji na poziomie krajowym, jeśli chodzi o rozwój mobilności rowerowej, także na poziomie międzynarodowym. Brakowało i wciąż brakuje strategicznego dokumentu rozwoju ruchu rowerowego. Co więcej, Polska w dalszym ciągu nie posiada koordynatora na poziomie krajowym, który mógłby współpracować z Europejską Federacją Cyklistów. Brakuje też wielu mechanizmów i uregulowań prawnych dotyczących m.in. finansowania infrastruktury rowerowej.

Co się dotychczas udało zdziałać w ramach pracy zespołu? – Ponieważ regiony w Polsce mają różny stopień zaawansowania, jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową to zespół umożliwia wymianę doświadczeń. Wspólnie chcemy stworzyć standardy ponadregionalne, które obowiązywałyby cały kraj. Chcieliśmy też wyznaczyć korytarze krajowych i międzynarodowych tras rowerowych i to się już udało, a do tego doszła numeracja tras krajowych i regionalnych.

Podczas posiedzenia poruszono tematy takie jak konieczność zmian w prawie drogowym, aby ułatwić budowę ścieżek rowerowych poza pasem drogowym. Rozmawiano także o dostawach rowerami cargo w centrum miast oraz o potrzebie edukacji komunikacyjnej już od najmłodszych lat.

Biuro Związku Województw RP reprezentowała Magdalena Golan.