fbpx

Zespół Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej o Polityce Spójności post 2027

W Sejmie o Strategii Rowerowej
19 kwietnia 2024
Komisja Rewizyjna po raz ostatni w kadencji
24 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Zespół Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej o Polityce Spójności post 2027

Spotkanie w formie warsztatów odbyło się 18 kwietnia 2024 w biurze ZWRP. Jego celem było rozwinięcie i pogłębienie niektórych zagadnień stanowiska Konwentu Marszałków z czerwca 2023, analiza 9. Raportu Kohezyjnego i omówienie dalszych działań Zespołu.

Polityka Spójności to jeden z tematów, który w ZWRP zdominował miniony rok, a efektem prac było przekazane Przewodniczącemu Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro pod koniec czerwca 2023 stanowisko polskich marszałków. Stanowisko stanowi ważny etap prac nad Polityką Spójności, ale na pewno niejedyny. Dowodem na to są chociażby warsztaty, które moderował i prowadził Radomir Matczak dla Zespołu Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP.

Uczestnicy pracowali w czterech podgrupach tematycznych. Pierwsza z nich pochyliła się nad wątkiem współpracy przygranicznej i m.in. potrzebie dalszego rozszerzania UE. Druga zajęła się mechanizmami realizacji Polityki Spójności (w stanowisku jest np. wątek dotyczący kontraktowania efektów zamiast rozliczania wydatków). Trzecia z grup pracowała nad zagadnieniami regionalnymi (przypomnijmy, że w Stanowisku jest mowa o wiodącej roli regionów), czwarta natomiast realizowała temat instrumentów terytorialnych.

Osobnym wątkiem było omówienie wyczekiwanego z niecierpliwością Raportu nt. spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (tzw. Raportu Kohezyjnego), opublikowanego przez Komisję Europejską 27 marca 2024 r. Raport jest realizacją obowiązku traktatowego i powstaje co 3 lata. Wyznacza on kierunki rozwoju Polityki Spójności na kolejne lata i rzecz jasna wymaga pogłębionej analizy na poziomie państwowym i regionalnym. Wnioski, które można przyjąć za pewnik na tym etapie to potwierdzenie, że Polityka Spójności z powodzeniem wspiera wzrost konwergencji gospodarczej. Wciąż jednak jednymi z większych jej wyzwań są te na szczeblu regionalnym, wzmacniane dodatkowo wyzwaniami transformacji. Ponadto, w obliczu celów traktatowych istnieje potrzeba usprawnień w projektowaniu i realizacji Polityki Spójności oraz wzmocnienia jej pozycji (o co z resztą apelowali marszałkowie w ww. czerwcowym Stanowisku).

Podczas spotkania dyrektor biura ZWRP Jakub Mielczarek poprowadził też prezentację dotyczącą podsumowania działań ZWRP w minionej kadencji.

W imieniu całego biura ZWRP serdecznie dziękujemy za udział w owocnych warsztatach. Wypracowane na nich efekty będą podstawą do dalszych konsultacji, a docelowo – kolejnych stanowisk przyczyniających się do kształtowania Polityki Spójności, a jednocześnie będących głosem polskich regionów. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się prawdopodobnie w czerwcu 2024.