fbpx
Zespół Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej o Polityce Spójności post 2027
22 kwietnia 2024
Wiceminister Paweł Gancarz spotkał się z członkami Komisji ds. Infrastruktury ZWRP
26 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Komisja Rewizyjna po raz ostatni w kadencji

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZWRP po raz ostatni w mijającej kadencji spotkali się, by omówić najistotniejsze kwestie i podsumować rok 2023. Posiedzenie miało formę hybrydową i odbyło się 23 kwietnia 2024. Wziął w nim udział m.in. dyrektor biura ZWRP dr Jakub Mielczarek.

Ostatnie spotkanie Komisji Rewizyjnej mijającej kadencji odbyło się w Katowicach. Było ono okazją nie tylko do podsumowania ostatnich lat, ale także formalnego zamknięcia roku 2023. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania finansowego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej za 2023 rok, a także sprawozdania Prezesa Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z działalności Zarządu i wykonania budżetu za rok 2023.

Podjęto także uchwałę w sprawie kontroli zgodności działań organów ZWRP ze Statutem Związku i uchwałami Zgromadzenia oraz wykonania budżetu przez Zarząd za rok 2023. Członkowie komisji przeprowadzili także kontrolę rejestrów prowadzonych przez Biuro ZWRP podjętych uchwał i stanowisk przez Zarząd ZWRP, a także ich realizacji.

Dyrektor Jakub Mielczarek podziękował przewodniczącej Komisji – Marii Materli (jednocześnie członkini sejmiku województwa śląskiego) za wieloletnią i owocną współpracę.