fbpx

Wiceminister Paweł Gancarz spotkał się z członkami Komisji ds. Infrastruktury ZWRP

Komisja Rewizyjna po raz ostatni w kadencji
24 kwietnia 2024
ZWRP szkoli ze współpracy z NGO
30 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Wiceminister Paweł Gancarz spotkał się z członkami Komisji ds. Infrastruktury ZWRP

W Ministerstwie Infrastruktury dyskutowano o walce z wykluczeniem komunikacyjnym w transporcie autobusowym. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci korporacji samorządowych, w tym liczna grupa przedstawicieli Komisji ds. Infrastruktury ZWRP.

Celem spotkania, zorganizowanego 25 kwietnia 2024 przez wiceministra Pawła Gancarza, było zapoznanie się z uwagami, wnioskami i propozycjami uczestników rynku przewozów autobusowych dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w tym skuteczności oddziaływania wsparcia udzielanego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) na rynek przewozów drogowych.

– Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę rewizji przepisów o przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu i zasad wykonywania publicznego transportu zbiorowego, w tym funkcjonowania FRPA. – podkreślił wiceminister Infrastruktury.

Ważnym tematem było także przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców z mniejszych miejscowości. Uczestnicy w większości pozytywnie ocenili funkcjonowanie FRPA podkreślając, że dofinansowanie z funduszu jest istotnym wsparciem dla rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pojawiły się jednak liczne głosy postulujące korekty niektórych przepisów oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Na bazie zgłoszonych uwag i spostrzeżeń Ministerstwo Infrastruktury przeprowadzi analizę i ocenę efektywności omawianych przepisów oraz przedstawi rozwiązania, tak aby stanowiły one skuteczną odpowiedź na aktualne oczekiwania wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku publicznego transportu zbiorowego.

Komisję ds. Infrastruktury ZWRP w Ministerstwie reprezentowali Katarzyna Wieczorek- Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UM Województwa Mazowieckiego (członkini Komisji ds. Infrastruktury ZWRP), Krystian Zieliński- Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu w województwie małopolskim oraz Eugeniusz Manikowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury ds. Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Zdalnie w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. województwa lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego czy łódzkiego.