fbpx
Wiceminister Paweł Gancarz spotkał się z członkami Komisji ds. Infrastruktury ZWRP
26 kwietnia 2024
Po kwietniowym spotkaniu KWRiST
30 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

ZWRP szkoli ze współpracy z NGO

https://pl.freepik.com/

Optymalny model współpracy pomiędzy samorządami a NGO – tego dotyczyło szkolenie zorganizowane przez ZWRP 25 kwietnia 2024. To trzecie tego typu szkolenie, ponownie poprowadzone przez pana Łukasza Waszaka. O wcześniejszych szkoleniach zorganizowanych z myślą o współpracy z NGO pisaliśmy już tutaj KLIK.

Tym razem uczestnicy warsztaty dowiedzieli się, jak zaprogramować współpracę samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Przybliżony przez Łukasza Waszaka model ma służyć jako inspiracja do tego jak można ułożyć współpracę w kolejnych latach, jak zapisać różne formy działań na poziomie rocznego programu współpracy czy z jakich form współpracy korzystać.

Szkolenie poświęcono także temu, jak mogłaby wyglądać „współpraca idealna”, jak prowadzić proces konsultacji programu współpracy i jak ustalać zakres regulacji ujętych w programie współpracy. Było także o finansowych (od konkursu po zakup usług) i niefinansowych formach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Było też sporo „twardych zagadnień”: kiedy konkurs, a kiedy inne tryby zlecania zadań publicznych? Art. 19 i 16 w praktyce, zasady zakupów do 130 tys. PLN.

Nie mniej merytorycznie było w obszarze pozafinansowym. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak budować realną współpracę, jak prowadzić dialog obywatelski, jak wspierać partnerstwa czy np. jak tworzyć sprawny system wymiany informacji. 

Jak zwykle był także czas na to, co wielu uczestników wskazuje jako największą wartość, czyli na wymianę dobrych praktyk, a co za tym idzie – naukę na prawdziwych przypadkach.

Dziękujemy za aktywny udział w warsztacie, za liczne zgłoszenia i oczywiście – Panu Łukaszowi Waszakowi – za (tradycyjnie) profesjonalne podejście do tematu.