fbpx

Łódzki WRDS o zdrowiu, geriatrii i rodzinach

Obradowała Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego
18 lutego 2024
Ponad 5 mln zł na renowację zbiorników wodnych w Łódzkiem
Ponad 5 mln zł na renowację zbiorników wodnych w Łódzkiem
4 marca 2024
Pokaż wszystkie

Łódzki WRDS o zdrowiu, geriatrii i rodzinach

Jak wygląda sytuacja zdrowotna w województwie łódzkim dwa lata po pandemii? Ile mamy w regionie rodzin zastępczych? Czy dużo dzieci czeka na adopcję? Jak wygląda opieka w Domach Pomocy Społecznej? Między innymi na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wziął w nim udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz wicemarszałkowie: Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba.

O sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem chorób zakaźnych, w szczególności zachorowań na grypę i COVID-19 opowiedziała Magdalena Amrozik, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Szpitale i poradnie podległe samorządowi województwa łódzkiego są przygotowane zarówno pod względem organizacyjnym, jak i infrastrukturalnym na ryzyko związane z ewentualną kolejną pandemią.

– W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń epidemicznych, liczy się szybkie podjęcie decyzji. Dlatego podmioty lecznicze otrzymały tysiące sprzętu i aparatury medycznej oraz środki ochrony indywidualnej – mówiła dyrektor Amrozik.- Zrealizowaliśmy na przykład projekt „COVID-19”, który pozwolił w krótkim czasie wyposażyć 36 szpitali i poradni. Zakupiono 220 mln sztuk środków ochrony indywidualnej za 82,9 mln zł, a także sprzęt i aparaturę medyczną, środki transportu i systemy informatyczne za 82 mln zł.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyskutowano także o opiece w Domach Pomocy Społecznej, których mamy w regionie 1499. Przedstawiono statystyki odnoście geriatrii. W województwie łódzkim mamy 35 lekarzy geriatrów, do tego 6 jest w trakcie specjalizacji. Mamy także 53 pielęgniarki geriatryczne.

Sytuację pieczy zastępczej przeanalizowała Katarzyna Maciołek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wyliczała, że w województwie łódzkim maleje liczba rodzin zastępczych. – W 2020 roku było ich 2841, zaś w ubiegłym – 2699. Maleje też liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W 2020 było ich 3906, zaś w 2023 – 3676 – mówiła Katarzyna Maciołek.

Najwięcej rodzin zastępczych mamy w Łodzi, potem w powiecie zgierskim, kutnowskim i pabianickim. Najmniej jest ich w powiecie brzezińskim.

W ubiegłym roku na adopcję czekało 99 dzieci, natomiast kandydatów na rodziców adopcyjnych było 63. Najczęściej nowy dom znajdowały maluchy w wieku od roku do czterech lat.

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbędzie się w marcu.

lodzkie.pl