fbpx

Obradowała Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego

Jedyny w swoim rodzaju pokaz mody w Łowiczu
Jedyny w swoim rodzaju pokaz mody w Łowiczu
11 lutego 2024
Łódzki WRDS o zdrowiu, geriatrii i rodzinach
26 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Obradowała Wojewódzka Rada Seniorów Województwa Łódzkiego

Była to trzecia sesja Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego (WRSWŁ) a zarazem pierwsza w siedzibie Sejmiku Województwa Łódzkiego przy Roosevelta 15 i przy technicznym wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

W imieniu Sejmiku Województwa Łódzkiego radnych seniorów powitała przewodnicząca Iwona Koperska a w imieniu Zarządu Województwa wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Radni seniorzy dyskutowali przede wszystkim o współpracy z innymi gremiami zrzeszającymi seniorów a także z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku, którzy przysłuchiwali się obradom, zadeklarowali chęć takiej współpracy. Radni WRSWŁ zgłaszali również gotowość przygotowania propozycji uwag do obywatelskiego projektu ustawy o rencie wdowiej, które byłyby przedstawione w czasie obrad sejmowej komisji pracującej nad tą ustawą. Przedstawiciele Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zapoznali członków Rady z wypracowanym przez RCPS modelem mieszkalnictwa wspomaganego, czyli przeznaczonego dla osób wymagających wsparcia, by móc prowadzić niezależne życie.

W skład Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wchodzi 26 radnych wybranych na trzyletnią kadencję. Obecna trwa od 31.07.2023r. do 31.07.2026r.

lodzkie.pl