fbpx

Ponad 5 mln zł na renowację zbiorników wodnych w Łódzkiem

Łódzki WRDS o zdrowiu, geriatrii i rodzinach
26 lutego 2024
Granty kulturalne Łódzkiego
11 marca 2024
Pokaż wszystkie

Ponad 5 mln zł na renowację zbiorników wodnych w Łódzkiem

Ponad 5 mln zł na renowację zbiorników wodnych w Łódzkiem

Ponad 5 mln zł samorząd województwa łódzkiego przeznaczył w tym roku na dotacje do renowacji zbiorników wodnych. To ważne inwestycje w gminach naszego regionu, zwłaszcza w kontekście zmniejszenia ryzyka powodziowego i zapobiegania skutkom suszy. Nabór właśnie został rozstrzygnięty.

Dlaczego dbałość o zbiorniki małej retencji jest tak ważna? Bo dzięki nim możliwe jest gromadzenie wody w czasie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerwuaru wody na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień. Beneficjentami programu „Renowacja zbiorników wodnych” są jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, a przyznane środki można wykorzystać między innymi na realizacje projektów związanych ze zwiększeniem pojemności zbiorników i odtworzeniem ich funkcji retencyjnych.

Na realizację programu pierwotnie w budżecie województwa zaplanowano 4,8 mln zł, jednak w tegorocznym naborze wpłynęło aż 38 wniosków na łączną kwotę ponad 5 mln. – Widząc, że program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, wraz z Zarządem Województwa Łódzkiego i radnymi Sejmiku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu puli środków, aby wsparcie otrzymały wszystkie samorządy, które złożyły wnioski – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Maksymalna dotacja wynosi 150 tys. zł, czyli do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Jednym z przykładów dobrze wykorzystanego wsparcia jest gmina Zduny. W 2022 roku renowację przeszedł tam zbiornik wodny zlokalizowany przy jednostce OSP Zduny.

Zbiornik w tym właśnie miejscu, przy jednostce OSP, daje podwójną korzyść. Po pierwsze ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia skutków skrajnych zjawisk hydrologicznych oraz zatrzymania wody w obszarach rolniczych. Po drugie jego renowacja poprawiła bezpieczeństwo przeciwpożarowe terenu gminy Zduny, strażacy mogą korzystać ze zgromadzonej wody w przypadku pożaru.

Prace polegały na czyszczeniu zbiornika, odszlamieniu i odmuleniu go, wyrównaniu dna i brzegów oraz montażu płyt i słupów. Dotacja wyniosła prawie 150 tys. zł.

– Inwestowanie w zbiorniki małej retencji jest bardzo ważne. Staramy się zabiegać o środki z każdego programu ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski, tak, aby w naszej gminie było jeszcze bezpieczniej – dodaje Krzysztof Skowroński, wójt gminy Zduny.

Lista beneficjentów, edycja 2024:

Gmina Kluki – powiat bełchatowski – 150 tys. zł

Gmina Bedlno – powiat kutnowski – 124 tys. 810 zł

Gmina Dąbrowice – powiat kutnowski – 150 tys. zł

Gmina Łanięta – powiat kutnowski – 150 tys. zł

Gmina Buczek – powiat łaski – 134 tys. zł

Gmina Widawa – powiat łaski – 20 tys. 664 zł

Miasto i gmina Kiernozia – powiat łowicki – 81 tys. 370 zł

Gmina Tuszyn – powiat łódzki wschodni – 120 tys. zł

Gmina Paradyż – powiat opoczyński – 150 tys. zł

Gmina Żarnów – powiat opoczyński – 149 tys. 581 zł

Gmina Białaczów – powiat opoczyński – 112 tys. 974 zł

Gmina Sławno – powiat opoczyński – 150 tys. zł

Powiat Pabianicki – 150 tys. zł

Gmina Dłutów – powiat pabianicki – 115 tys. zł

Gmina Aleksandrów – powiat piotrkowski – 150 tys. zł

Gmina Dalików – powiat poddębicki – 150 tys. zł

Gmina Zadzim – powiat poddębicki – 150 tys. zł

Gmina Pęczniew – powiat poddębicki – 146 tys. 930 zł

Gmina Kodrąb – powiat radomszczański – 150 tys. zł

Gmina Radomsko – powiat radomszczański – 150 tys. zł

Gmina Przedbórz – powiat radomszczański – 150 tys. zł

Gmina Dobryszyce – powiat radomszczański – 99 tys. 375 zł

Miasto Rawa Mazowiecka – powiat rawski – 150 tys. zł

Gmina Biała Rawska – powiat rawski – 150 tys. zł

Gmina Regnów – powiat rawski – 150 tys. zł

Gmina Cielądz – powiat rawski – 97 tys. 663 zł

Gmina Brzeźnio – powiat sieradzki – 149 tys. 303 zł

Gmina Goszczanów – powiat sieradzki – 150 tys. zł

Gmina Sieradz – powiat sieradzki – 136 tys. 758 zł

Gmina Nowy Kawęczyn – powiat skierniewicki – 150 tys. zł

Gmina Lipce Reymontowskie – powiat skierniewicki – 150 tys. zł

Gmina Maków – powiat skierniewicki – 117 tys. 575 zł

Gmina Rzeczyca – powiat tomaszowski – 150 tys. zł

Gmina Rokiciny – powiat tomaszowski – 139 tys. 643 zł

Gmina Żelechlinek – powiat tomaszowski – 150 tys. zł

Gmina Biała – powiat wieluński – 150 tys. zł

Gmina Wieluń – powiat wieluński – 115 tys. 880 zł

Miasto Zduńska Wola – powiat zduńskowolski – 147 tys. 582 zł

lodzkie.pl