fbpx
Książka „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę” dostępna jako audiobook
8 grudnia 2021
Wystawa „Powstańcy Wielkopolscy, kawalerowie Orderu Virtuti Militari, ofiary ludobójstwa w Katyniu”
22 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Nagrody dla młodych naukowców z Wielkopolski

– Cieszę się, że mamy tak utalentowanych młodych ludzi. Ten fakt nastraja optymistycznie, bo przecież  chcemy być regionem europejskim, nowoczesnym, innowacyjnym, a bez takich ludzi byłoby to niemożliwe – powiedział Marek Woźniak podczas wręczania dorocznych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość ogłoszenia i nagrodzenia 89 najwybitniejszych uczniów i studentów odbyła się dziś online, a wzięła w niej udział także Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiedzialna w zarządzie m.in. za edukację.

To już 15. edycja przyznawania naukowych stypendiów marszałkowskich. Wnioskują o nie liczni utalentowani młodzi ludzie z Wielkopolski ze szkół ponadpodstawowych i uczelni. Liczba nagrodzonych jest dużo mniejsza niż liczba dostarczonych do urzędu wniosków. W tym roku do Departament Edukacji i Nauki, organizatora projektu wpłynęło aż 231 wniosków – 71 od uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 160 od studentów. Spośród nich Komisja Stypendialna, powołana do oceny merytorycznej wniosków, wybrała 89 –

29 osób ze szkół ponadpodstawowych i 60 studentów.  W jej skład weszli przedstawiciele Departamentu Edukacji i Nauki, których głosem doradczym wsparli eksperci z poznańskich uczelni – Uniwersytetów: Ekonomicznego, Medycznego, Przyrodniczego i UAM oraz Akademii Muzycznej. W tym roku komisja była zgodna i nie miała wątpliwości, komu przyznać stypendia.

– Co roku ta uroczystość jest obowiązkowym punktem w moim kalendarzu i staram się być z Państwem tego dnia, bo z niecierpliwością czekam na wypowiedzi naszych stypendystów. To taka próbka ich myślenia o sobie, o świecie i wyzwaniach, które sobie stawiają – powiedział  podczas spotkania Marszałek Marek Woźniak. – Ta coroczna lektura wszystkich aplikacji, które sumiennie przeczytałem, pokazuje, jak duże jest spektrum talentów naszych wielkopolskich stypendystów,  jak duży jest obszar ich zainteresowań – od artystycznych po nauki ścisłe.

Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach naukowo-badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów.

Podczas prezentacji kolejnych 89 osób nagradzanych w kategorii „Uczeń” i „Student” wystąpili – już od dziś – marszałkowscy stypendyści, którzy opowiedzieli o swoich zainteresowanych, pasjach i imponujących sukcesach oraz planach na przyszłość.  Była to m.in. Marta Gidaszewska, skrzypaczka z poznańskiej Akademii Muzycznej, a także Oskar Wiśniewski, absolwent Uniwersytetu Medycznego, oboje  laureaci nagrody I stopnia w kategorii „Student”. Wśród uczniów opowiadali o sobie Julia Oleszyńska z II LO w Poznaniu, marząca o karierze dyplomatycznej oraz Filip Szafraniak z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, którego interesuje m.in. robotyka stosowana jako pomoc chorym ludziom.

Marszałek Woźniak w tym roku zauważył – podczas lektury autoprezentacji, w których kandydaci do stypendium odsłonili swoje talenty i sposób myślenia o przyszłości –  jak wiele młodych osób ma bardzo sprecyzowane wizje kariery i drogi życiowej oraz cele, które chcą osiągnąć. W przypadku uczniów są to konkretne uczelnie i kierunki, jakie leżą w polu ich zainteresowań, a studentów – są to już poważne plany naukowe i zawodowe. Wcześniej więcej osób nie deklarowało tak wyraźnie wizji swojej kariery i podkreślały, że  jeszcze zastanawiają się nad tym, jak ich droga się potoczy.

Z kolei Paulina Stochniałek zwróciła uwagę na to, że wszyscy stypendyści, ale także osoby, które złożyły wnioski, to takie promyki słońca w systemie oświaty, nad którym wiszą ciemne chmury, i wbrew wszystkiemu się przez nie przebijają: mają sprecyzowane ścieżki rozwoju poparte ogromną wiedzą i niezwykłym, jak na tak młody wiek, doświadczeniem.

– Cieszymy się, że coraz młodsze osoby mają coraz bardziej zaawansowane projekty, co pokazuje – wbrew systemowi – że system systemem, ale edukacja to są ludzie. Wasi nauczyciele, przewodnicy, osoby, które Was inspirowały i rzecz jasna – rodzice. Im wszystkim dziękuję – powiedziała Paulina Stochniałek, zwracając się do wszystkich stypendystów.

Podziękował im także Marszałek Marek Woźniak, który złożył ukłon w kierunku szkół i uczelni za to, że potrafią wielkopolskie talenty szlifować i prowadzić proces edukacji w sposób umożliwiający uczniom zdobywanie laurów w  konkursach czy olimpiadach.

W tym roku w Kategorii „Uczeń” stypendia I stopnia otrzymały 4 osoby (po 2000 zł), II stopnia – 8 osób (po 1500 zł) i III stopnia – 17 osób (po 1000). Z kolei w kategorii Student – stypendia I stopnia dostało 7 osób (po 5100 zł), II stopnia –  20 osób (po 3455 zł) oraz III stopnia – 33 osoby (po 2300 zł). Najwięcej uczniów, którzy zostali stypendystami, pochodziło z II LO w Poznaniu, a wśród uczelni Uniwersytet Medyczny cieszy się aż 25 stypendystami. Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację stypendium naukowego przeznaczył 217, 7 zł.

Podczas wszystkich 15 edycji przyznawania marszałkowskich stypendiów naukowych wnioski złożyło w sumie 2621 uczniów, studentów oraz słuchaczy, a otrzymało  637. Wśród nich gratyfikacją finansową cieszyło się 289 uczniów, 342 studentów i 6 słuchaczy.

 

Marek Woźniak wyraził także nadzieję, że nagrodzona dziś młoda elita znajdzie swoje miejsce w Wielkopolsce – w odpowiednich dla siebie miejscach pracy, aktywności społecznej i swoje talenty tutaj ulokuje. – A my wszyscy będziemy mogli z tego, nazywanego kapitałem ludzkim, elementu rozwojowego korzystać z jak największym pożytkiem – powiedział Marszałek.

 

Lista wyróżnionych uczniów i studentów będzie dostępna od 17 stycznia na https://bip.umww.pl/ oraz www.umww.pl