fbpx

Nagrody za najlepsze inicjatywy proekologiczne i prokulturowe w Wielkopolsce

mikrofon
Wielkopolska na Impact’21 w Poznaniu
27 października 2021
Ponad 2 miliardy w proobywatelskim i przejściowym budżecie województwa wielkopolskiego
16 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Nagrody za najlepsze inicjatywy proekologiczne i prokulturowe w Wielkopolsce

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył dzisiaj (8.11) nagrody laureatom XXII edycji Konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”.

– Ideą przewodnią organizowanego rokrocznie przez nas Konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w regionie. W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych – mówi Jacek Bogusławski.

Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skierowany jest do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekty zgłaszane do konkursu niezmiennie potwierdzają zaangażowanie mieszkańców w działania, które służą podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach naszego regionu, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach. Kategoria I obejmuje projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna. Kategoria II z kolei obejmuje projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Podczas dzisiejszej uroczystości nagrody rzeczowe otrzymali także uczniowie, którzy w ramach Konkursu „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”, nagrali i zmontowali tematyczny film krótkometrażowy w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” wynosi 350 tys. złotych.

Nagrody Prokultura Nagrody Proekologia