fbpx

Ponad 2 miliardy w proobywatelskim i przejściowym budżecie województwa wielkopolskiego

Nagrody za najlepsze inicjatywy proekologiczne i prokulturowe w Wielkopolsce
8 listopada 2021
Pierwsza Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczona
29 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Ponad 2 miliardy w proobywatelskim i przejściowym budżecie województwa wielkopolskiego

Dochody na poziomie 1,95 mld i wydatki rzędu 2,07 mld złotych, utrzymanie nadwyżki operacyjnej w wysokości 26,9% dochodów bieżących i deficyt sfinansowany z własnych środków – tak w skrócie prezentuje się projekt budżetu województwa wielkopolskiego na 2022 rok w liczbach.  Podczas konferencji prasowej Marszałek Marek Woźniak i Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa zaprezentowali szczegóły przyszłorocznego budżetu. Jak podkreśla Marszałek, budżetu przejściowego, bo praktycznie realizowanego pomiędzy dwiema unijnymi perspektywami finansowymi. Przejściowość odnosi się też do zmiany od 2023 r. w zakresie centralizacji dysponowania dochodami z podatku CIT.

Przyszłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosą 910,6 mln zł, tj. 43,9% wydatków ogółem i w porównaniu z 2021 r. wzrosną o 151 mln zł. Marszałek poinformował, że 3/5 budżetu przeznaczone zostanie na dwa kluczowe dla władz regionu  obszary – drogi i kolej oraz ochronę zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, czy ochronę środowiska.

– Będzie to także budżet proobywatelski – przekłada się to na bardzo wiele programów, które samorząd województwa dedykuje innym samorządom i organizacjom pozarządowym w wielu obszarach. Tutaj tendencja jest wzrostowa, coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na solidarnościowe, partnerskie programy, które obejmują swoim zasięgiem wiele dziedzin życia – podkreśla Marszałek Woźniak.

Przywołuje w tym kontekście chociażby  cieszące się dużym zainteresowaniem inicjatywy regionalnego samorządu, jak Szatnia na medal czy Kulisy kultury.

 

Na budowę dróg wojewódzkich w 2022 r. przeznaczonych będzie 399,2 mln zł.  Wśród najważniejszych inwestycji znajdują się:

– budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (łączny nakład 117,5 mln zł, w 2022 r. 61,7 mln zł)

– budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (łączny nakład 82,2 mln zł, w 2022 r. 20,5 mln zł)

– budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (łączny nakład 37,5 mln zł, w 2022 r. 9,0 mln zł)

– budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (łączny nakład 61,9 mln zł, w 2022 r. 25,1 mln zł)

– budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie, (łączny nakład 24,7 mln zł w 2022 r. 24,5 mln zł).

 

Wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia to 290,9 mln zł. W ramach tej kwoty  w przyszłym roku zostanie m.in. zakończona budowa „Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrcznego) wraz z jego wyposażeniem”. Na wartą łącznie 457,5 mln zł inwestycję, w przyszłym roku zostanie przeznaczonych 84,2 mln zł. Będzie również trwała rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu budowane będzie Centrum Medycyny Ratunkowej, a obiekty Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego będą rozbudowane i przebudowane.

 

Z wydatków bieżących 230 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 21 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 131,1 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów to 100 mln zł.

 

Wśród uwarunkowań zewnętrznych przyszłorocznego budżetu Elżbieta Kuzdro-Lubińska, Skarbnik Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę na zmianę w dochodach samorządów, wynikającą z założeń Polskiego Ładu.  „Wysoka i utrzymująca się inflacja będzie powodować wzrost kosztów zadań realizowanych przez samorząd. Kolejnym zagrożeniem jest niepewna sytuacja gospodarcza, związana z epidemią COVID-19” – wylicza Skarbnik Województwa.

 

15 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Dokument został skierowany do Przewodniczącej Sejmiku i zostanie przekazany radnym. Projektem zajmiecie też Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Prezentacja projektu budżetu dostępna na www.umww.pl/projekt-budzetu-na-2022-rok